Újabb vészkorszak Magyarországon

Szabadgondolkodók, és a szólásszabadság hívei, figyelem!
2010. április 10.-től újabb vészkorszak Magyarországon!
Kezdetét veszi a hivatalos, állami üldözés!

Holo-dogma

Btk. 269. c) Aki nagy nyilvánosság előtt a holokauszt áldozatának méltóságát azáltal sérti, hogy a holokauszt tényét tagadja, kétségbe vonja, vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

2010. április 10. szombattól meghatározatlan ideig a magyarországi orwelliánus zsidó diktatúrában kötelező hinni az éppen hivatalos holo-történetben, bármi legyen is az. Akinek más a véleménye, és ezt nagy nyilvánosság előtt terjeszti (mint pl. a nyílt hozzáférésű Internet), az köztörvényes gondolatbűnöző, és a gondolatai, és a személye 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A (szűk körben terjesztett) véleménye kialakításához, a tisztánlátáshoz ajánlott elolvasni ezeket is:

http://kuruc.info/r/6/65341/
http://kuruc.info/r/39/36213/
http://kuruc.info/r/20/58122/
http://kuruc.info/r/7/55724/
http://kuruc.info/r/22/58830/
http://kuruc.info/r/9/60241/
http://kuruc.info/r/6/60788/

Angolul:
http://www.codoh.com
http://www.vho.org
http://www.germarrudolf.com
http://www.ihr.org
http://www.ihr.org/leaflets/soap.shtml

2010. június 8.-án a Fidesz-KDNP alábbi módosító javaslatát 253 szavazattal 61 ellenében, 45 tartózkodás mellett elfogadta az Országgyűlés, a köztársasági elnök aláírta, és 2010. 06. 23-án a Magyar Közlönyben ki lett hirdetve.
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló, T/25. számú törvényjavaslat

Irományszöveg
6. §
A Btk. 269/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása
269/C. § Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

7. §
Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

A továbbiakban (2010. szeptember):
A jövő biztos, csak a múlt változik folyton. (mondás)
Az 1. sz. politikai bűnszövetkezet MSZP-SZDSZ elhozta az ország-kiárusítást és a zsidótörvényt, a 2. sz. politikai bűnszövetkezet Fidesz-KDNP pedig elhozta a demokratikus királyi feudalizmust; az 1500-as évekből, a sötét középkor II.-t, a hűbéresi állami vezetői állásokkal, ahol a lényeg a hűség a királyhoz; a munkát pedig a szakértelemmel bíró helyettesek és beosztottak végzik. Címszavakban: Fides = hűség = Fidesz = feudalizmus; Orbán király (későbbiekben Orsós vajda), a vazallusai; és az alattvalók; média (szájzár) törvény, Dózsa-féle parasztháború 1514-ben = polgárháború (Magyarországon kb. 500 évenként: Koppány - I. István; Dózsa - főurak; = lázadók - elnyomók 0 : 2; 2010-2030 ? - ?); és várhatóan 8 év alatt fog teljesen megrothadni a narancs.

Ceterum censeo: a bűnözők rendszerének, a fenntartóinak és támogatóinak meg kell szűnnie, ideértve a talmudi rendszert, a cigányok gyakorlati rendszerét, és az összes többi bűnöző- és bűnöző-támogató rendszert.
Ceterum censeo: a népszaporulat kérdését globális szinten kell rendezni.
Centerum censeo: az oktatásnak nem életidegennek, és nem életképtelenné tevőnek kell lennie, elpocsékolva időt, energiát, kedvet, hanem fordítva.
Ceterum censeo: a jelenleginél többet kell tudni elméletben és gyakorlatban a gazdaságról ahhoz, hogy jól működő legyen.
Ceterum censeo: Magyarország számára a legjobb a semlegesség, és a Svájc-Ausztria semleges tengelyhez való csatlakozás.