Frissítve:
2015. április 21.
Nyílt levél Ilan Mor, Izrael Állam nagykövete részére
2013. március 21.

Örömmel értesültem arról, hogy március 15-e alkalmából Táncsics-díjjal tüntették ki Szaniszló Ferencet, az EchoTv műsorvezetőjét, és hogy ez a díjat már nem csak a zsidók és a velük szimpatizálók, az ő oldalukon levők kapják, hanem egy probléma-feltáró, és megoldáskereső ember is, és őszintén remélem és kívánom, hogy a továbbiakban minél több ilyen ember kapjon ilyen díjat – vagy ha nem akar közösködni az önök kitüntetettjeivel, akkor másmilyet.
Balog Zoltán visszakérte a díjat Szaniszló Ferenctől, ami példátlan a magyarországi díjátadások történetében. De ezzel legalább világossá vált, hogy a Likud testvérpárjánál judeonáci-ellenesek díjazása csak tévedésből fordulhat elő. Így is jó, és nem baj, ha polarizálódik a világ, hiszen igazán van mire, önök gondoskodtak róla a judaista tannal, és hogy csak önök nélkül lehet békében élni, mert békében csak ragadozóeszmésektől, bűnözőktől mentesen lehet élni, vagy úgy, hogy nincsenek egyáltalán, vagy úgy hogy teljesen és tökéletesen távol vannak tartva; minden más eset konfliktus, harc és háború.
Ne csodálkozzon azon, hogy egyre több ember akarja megvívni azt a végső küzdelmet, harcot, vagy háborút, mert nagyon unják már ezt a rossz helyzetet, és nehogy azt higgye, hogy csak a rabszolgák és a feketék felszabadulása jött el, eljön a gójok felszabadulása is, és véget ér a judeonáci uralom.
Mivel Szaniszló Ferenc visszaadta a díjat, önök, judeonácik és bérenceik, megnyertek egy csatát; aztán lesz egy fordulópont, és elveszítik a háborút. Ilyen már volt, de hát akik semmit sem felejtenek és semmit sem tanulnak a történelemből, azok ismételnek. Addig is, ismerve a judeonáci mentalitást, az ajtórésbe betett láb taktikáját, és a zsidó hücpét, már csak az a kérdés, hogy van-e olyan judeonáci kérés, amit a judeonáci-bérenc Fidesz-KDNP visszautasít? Majd kiderül.
Én ettől a díjvisszaadástól datálom az újabb magyar szabadságharc kezdetét, hiszen önök kétségkívül megnyertek egy csatát – és azt ismétlem, hogy önök megnyerhetnek akárhány csatát, a háborút végül a nácik után önök és a bérenceik is el fogják veszíteni. Ézsaiás próféciája is azzal zárul, hogy megszűnnek a ragadozóeszmék és a ragadozóeszmések.

Ön Ahmadinezsád és a Hamász terminológiájához hasonlította Szaniszló Ferenc nézeteit. Ezzel kapcsolatban annyi hozzáfűznivalóm van, tisztázásként, hogy a dolgoknak oka van, és hogy Izrael állam 1948-ban jött létre, az Iszlám Ellenállási Mozgalom (Hamász) pedig 1987-ben, tehát az nem az első ok, hanem az okozat és reakció az önök tevékenységére. Az emberek nem állnak ellent a jó dolgoknak, ami számukra hasznos és kölcsönösen előnyös a teljes emberiségre vonatkozóan; a rossz dolgoknak viszont mindig is ellent fognak állni. Tehát ha a zsidók hibát keresnek, keressék önmagukban.

Mások, primitív gondolkodásúak, és hazugok, nácinak, vagy nyilasnak nevezik Szaniszló Ferencet. Ő nem náci és nem nyilas eszméket hirdet, hanem a sajátját, ahogyan ő látja a dolgokat, a világot, és ahogyan gondolkodik róla.

Abban az állításban, hogy Szaniszló „gondolatainak nincs helye egy olyan szabad és demokratikus társadalomban, mint Magyarország”, van egy nagy logikai ellentmondás, az hogy egy valóban szabad és demokratikus társadalomban el kell hogy férjenek Szaniszló Ferenc gondolatai is. Ha viszont a jelző szó – „olyan” – felől közelítjük meg mindezt, akkor ott a kérdés: milyen? Olyan „szabad és demokratikus” ország, amelyben mindent szabad, amit önök megengednek? Azt nem szabadnak és demokratikusnak hívják, hanem zsarnokságnak és diktatúrának, ahol a kérés, felszólítás, utasítás, parancs, diktátum kötelező érvényű.
„Megkérem a magyar kormányt, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy visszavonja a díjat, amely nem megfelelő embernek, nem megfelelő okból lett odaítélve.”
Önök döntik el, hogy Magyarországon ki a megfelelő ember, és mi a megfelelő ok?
Ön mindezzel burkoltan azt nyilvánította ki, hogy Magyarországot zsidó gyarmatnak tekinti.
Ilyen megszállói megnyilvánulásra azokból az időkből sem emlékszem, amikor Magyarország a Szovjetunió csatlósállama volt, itt állomásozó szovjet katonasággal.
Ne felejtse el, és értse is meg, hogy a magyarok, köztük zsidók is, 1956-ban a szovjeteknek is nekimentek, és hogy az a megszállás sem tartott tovább 40 évnél. Sajnos a beépülő, és magukat jobban leplező – mint a lesből támadó ragadozó, amely a végsőkig leplezi magát – megszállókkal, gyarmatosítókkal szemben kevésbé visszautasítók a magyarok, de ez is csak egy ideig van így, és utána már nincs különbség a nyílt és a leplezett megszállók között.
Mint Magyarország állampolgára, és határozott véleménnyel bíró, visszautasítom a magyar belügyekbe avatkozást, és Magyarország szuverenitásának bármilyen megsértését.

Úgy látom, hogy Izrael a világ első számú tűzfészke – de nevezhetjük terrorállamnak is, mert lelki és testi erőszakkal kényszerít sokakat, hogy alávessék magukat a zsidó érdekeknek –, és békésebb hely lenne a bolygó, ha Izrael nem lenne, és főleg a judaista tanok nem lennének, mert ez az első ok, a kiinduló oka a békétlenségnek, tekintve hogy emiatt nem teljesülnek a béke feltételei, úgymint igazságosság, kölcsönösen előnyös, nyer-nyer helyzet mindenkire vonatkozóan, hanem ehelyett jogegyenlőtlenség van, „felsőbbrendűek” és „alsóbbrendűek”, „egyenlők és még egyenlőbbek” vannak.
Az ön levele is egy érv a sorban, hogy Izrael terrorállam, és ne is lepődjenek meg azon, hogy terjed az antiszemitizmus – pontosabban a zsidóellenesség, még pontosabban a judeonáci-ellenesség; mindezt önök váltják ki azzal amit gondolnak, mondanak és tesznek, és a mögötte álló tannal és viselkedéssel, ami az első számú ok – és amíg az első számú ok létezik, addig a létéből következő probléma nem is oldódik meg. Akik pedig úgy gondolják, hogy ez a probléma fennáll már vagy négyezer éve, és még sokáig fenn is fog maradni, azok gondoljanak arra is, hogy az egyiptomi birodalom is fennállt közel négyezer évig, mielőtt megszűnt volna.
Önök a judaista tanítások szerinti, igen rejtett és igen aljas háborút vívnak a nemzsidókkal (gójokkal) szemben, és igyekeznek, hogy ők ezt ne vegyék észre. De egyre többen veszik észre – a varrás felfeslett, a lóláb kilógott, az álarc lehullott, szerényen számolva 2001 óta.
Ahogy Abraham Lincoln már megállapította, „a legtöbb embert be lehet csapni egy rövid ideig, sokakat be lehet csapni hosszú idő alatt, de mindenkit mindig becsapni nem lehet”; és ez egy egyirányú, és visszafordíthatatlan folyamat.
Önöknek valójában két lehetőségük van: vagy eljutnak a harmadik világháborúig, teljesen, és valóra váltják az Újszövetségnek a legnagyobb háborúról szóló jóslatát, vagy pedig teljesen lemondanak a judaizmusról, a hozzá tartozó világuralmi törekvésekkel és kettősmércével, és mindezt önként. A folyamat nem áll meg, a status quo nem állandó, valamelyik irányba mindenképpen változik és halad.
Gondolkodjon el rajta Ön is, hogy nem-e a zsidók igazi Messiása az, aki végleg megszabadítja őket a ragadozóeszméktől, kivétel nélkül mindegyiktől, és hogy ki lehet ilyen ember, társaság, szervezet és politikai erő? A véleményem szerint, vagy egy nagy szent, vagy egy nagy pusztító, vagy párhuzamosan megvalósul mind a kettő.

Önöknek nemrég sikerült Izrael területéről kiirtaniuk a sáskákat. Rendben van, mert a sáskák kártevők. Most gondolkodjanak el, hogy mi a teendő a sáska természetű emberekkel, az élősködőkkel, a kártevőkkel, a bűnözőkkel, a ragadozókkal és a ragadozóeszmésekkel. Nem az-e a probléma megoldása, hogy az ilyen élőlények tevékenységét el kell utasítani, és meg kell szüntetni?

Hogy a sáska mentalitású emberek nem sáskák? Csak méretben és külsőségekben van különbség, és hogy agyilag valamivel fejlettebbek, de nem annyira, hogy ne legyenek „sáskák” egyáltalán.
A „sáskajárás” problémája valahogyan meg fog oldódni, és úgy látom, hogy a háborús megoldás nem kedvező a zsidók számára, sem a többieknek, tehát a másik irányba érdemes haladni, a ragadozótan teljes leszerelése és megszűnése felé, még ha sokan is vannak, akik ebből élnek, és jól, máskülönben ezért fognak halni is, és a háborúnak, pusztításnak van egy olyan foka, ahonnan már nincs visszaút, hanem az események egyre gyilkosabb láncolata van.
Két út van, vagy az értelem és leszerelés, vagy az erőszak és felszerelés, és hogy mi a választás, ez még nem dőlt el egyértelműen. Én az értelmet és a ragadozótanok leszerelését és megszüntetését javaslom.

Ungvári Béla
Magyar állampolgár és gondolkodó
2013. március 20.


Az Izraeli Nagykövetség emailcímére (budapest.mfa.gov.il)
2013. március 21-én elküldve.

 

2015. március 24.

„Távozzon Ilan Mor »kellemetlen«,
történelemhamisító kirohanása miatt!

Ilan Mor, izraeli nagykövet minden jóérzésű magyar embert megbotránkoztatott, amikor a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon Magyarországot képviselő Csemer Boglárka Wars for Nothing című dalának színpadképében szerepelő felirat eltávolítását követelte, amit az énekesnő is művészi alkotószabadságának megsértéseként értékelt. Szerinte a “2014 – Gáza – az áldozatok kétharmada civil, köztük több mint 500 gyerek” mondat »kellemetlen« Izrael-ellenes politikai üzenet.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom szerint azzal, hogy kéretlenül beleavatkozott hazánk belügyeibe, antidemokratikus módon cenzúrázgatni kívánt volna egy rendkívül népszerű magyar dalt, diplomáciai feladatának határait messze túllépte. Kijelentése pedig oly annyira szélsőségesen rasszista megnyilvánulás, hogy ezzel egyszer és mindenkorra kiírta magát az európai értékrendet képviselő diplomaták sorából.

Sajnálatos ugyanakkor, hogy ez a fajta gyűlöletbeszéd korántsem példa nélküli Izrael állama hivatalos képviselői körében, így nemcsak a 2014-es bombázások ártatlan gyermekáldozatainak az emlékét csúfolják meg kegyeletsértő módon, hanem az azt megelőző terrorhadjáratokban meggyilkoltak és elüldözött tízezrekét is. Meggyőződésünk, hogy kormányzati szintre emelt történelemhamisítás helyett, az ENSZ által háborús bűnöknek minősített tettekkel történő őszintén szembenézésre lenne szükség, és az elkövetőknek pedig nemzetközi bíróság előtt kellene felelniük tetteikért.

Felszólítjuk a magyar külügyet, hogy határolódjon el Ilan Mortól, és kérje a nagykövet felmentését alkalmatlanság miatt. Felhívjuk ugyanakkor az MTVA illetékeseit, hogy álljanak ki az előadóművész mellett és védjék meg ezáltal is hazánk becsületét.

Hegedűs Lorántné országgyűlési képviselő

jobbik.hu