Bejegyzések 2015. február hónapban


A blog 2016-tól már csak archív, mert az idő és energia
már csak az élet-univerzalista rendszerre van fordítva.
A 2016 előtt kezdődött dolgok frissítésre kerülhetnek.

Önszerveződő európai polgári kezdeményezés a TTIP és a CETA ellen
Témája:
Felhívjuk az Európai Unió intézményeit és tagországait, hogy állítsák le a tárgyalásokat az USA-val a Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerségről (TTIP), és ne ratifikálják az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Egyezményt (CETA) Kanadával.

Céljai:
Meg kell akadályoznunk a TTIP és CETA egyezményeket, mivel ezek számos kritikus elemet tartalmaznak, mint pl. a befektető-állam vitarendezési mechanizmus és a szabályozói együttműködés, amelyek veszélyeztetik a demokráciát és a törvényességet. Meg akarjuk akadályozni, hogy leértékeljék az elért foglalkoztatási, szociális, környezeti, magánéletet védő és fogyasztóvédelmi normákat, és átláthatatlan tárgyalásokban deregulálják a közszolgáltatásokat (pl. víz). Az európai polgári kezdeményezés egy alternatív kereskedelmi és beruházási politikát támogat az EU-ban.

-----------------------------


Csendes séta Ophélie-ért
Silent walk for Ophélie

-----------------------------


Újabb vészkorszak Magyarországon

-----------------------------


Nyílt levél Ilan Mor,
Izrael Állam nagykövete részére

-----------------------------


A valódi rendszerváltás

2015. február 27., péntek

Aaron Dykes inspirált most a témában ezzel a cikkével:
Can Revolution Produce Freedom in the Technological Age of Surveillance and Control?” (truthstreammedia.com)
Bár eléggé szerteágazó a téma, a cikkben elemzi azt a két lehetőséget, hogy szabadság (úm. liberty, és liberation, felszabadulás) erőszakos forradalom (revolution) által, és szabadság új kinyilatkoztatások (revelations) által, kinyilatkoztatás alatt Gandhi-féle kinyilatkoztatásokat értve, tehát gyakorlatilag új rendszer, új módszer bevezetését, ami a régi, rossz és leváltandó helyére kerül, és erőszak nélkül. Ahogy szoktam mondani, az értelem vértelen, de nem vérszegény forradalma.
Közben Aaron Dykes rámutat arra a paradoxonra is, hogy a probléma megoldása most azonnal kell, viszont hiába van néhány kiváló ember, amikor a korrupt és lezüllött tömegek nem képesek megváltozni, és így a régi rossz rendszer helyére nem képesek valóban jót tenni, hanem azt folytatják, ami addig is tettek. Másként mondva, néhány fecske nem csinál nyarat, és nem tudja elérni a valódi rendszerváltást országos szinten, mert a többség elszabotálja a dolgokat, még ha van is új rendszer; ha pedig az sincs, akkor végképp esélytelen, hogy jobbak legyenek a dolgok. Így pedig a nép lenyom egy véres forradalmat – és utána nagyjából-egészéből ugyanott vannak, mint a forradalom előtt, csak már vannak halottak, és okozott kár is. Ez az így nem sikerülés egy fix pont, és mindig bejön; időben közeli példának ott van rá az „arab tavasz”.
Tehát, hiába verik szét dühöngve a régi rendszert a feldühödött polgárok, amikor az új rendszer, amit felépítenek, ugyanabból az emberanyagból, ugyanolyan rossz lesz, vagy akár még rosszabb.
Másként mondva, felkavarodott a szar, leülepedett a szar, és még mindig pöcegödör a pöcegödör, nahát.
Persze most a nyugati média nem megy Egyiptomba megkérdezni az egyiptomiak véleményét az „arab tavaszról”, hogy érdemes volt-e, és hogy most mi a véleményük róla.
A végkövetkeztetés minden gondolkodó ember részéről az, hogy ezek a nagy erőszakos felbuzdulások hiábavalóak akkor, ha a nagy többség nem tudja, hogy mi az a jó rendszer, amit a régi rossz helyébe kell tenni – és tudja is tenni –, és hogy milyen elérendő célok, milyen elvek vannak az új rendszerben, és hogy neki mit kell tennie konkrétan, hogy az új rendszer valóban jobb legyen, mint a régi volt. Tehát mindenképpen kellene az az előzetes felvilágosítás és képzés, ami a kellő mennyiségű idő és kellő mennyiségű ész hiányában elmaradt a hirtelen felindulású forradalmaknál (felkeléseknél, zavargásoknál).
Valóban jó rendszer elméleti kidolgozásához viszont kellő mennyiségű idő, és kellő mennyiségű értelem és élettapasztalat kell. Ha ez már mind megvan, akkor pár hét alatt el lehet kezdeni a rendszert a gyakorlatban; a hozzá szükséges előtanulmányok tartanak soká.
Viszont mielőtt még elkezdődne az új rendszer a gyakorlatban, ezeket az elinduláshoz szükséges kérdéseket meg kell válaszolni.

1. Mi a probléma a jelenlegi (konkrétan, a nyugati) rendszerrel, és miért kell leváltani? Miért nem jó a régi, és miért kell a valódi rendszerváltás?

2. Milyen másik rendszer legyen a problémás leváltandó rendszer helyett? Miért ez a rendszer legyen?

3. Melyek az új rendszer elérendő céljai, melyek az egyes elemei, mi az út és mód a célok eléréséhez, és mikor kezdődik a gyakorlatban?

Amíg ez a három alapvető kérdéscsoport nincs megválaszolva, és kellő részletességgel, addig nincs elindulás.
Ez kb. olyan, hogy amíg nincs az autóban akkumulátor, addig nincs elindulás. Bár néhány esetben ki lehet játszani, hogy ez ne kelljen az elinduláshoz, de úgyis megbosszulja magát a hiány, úgyhogy nem érdemes elspórolni.

Egy ideig, 2-3 hétig ezen kérdések megválaszolásán fogok dolgozni, és március második felében, az eddigi rengeteg tanulókör és vargabetű után, végre elindulhat az új rendszer a gyakorlatban.

Ez hasonló ahhoz, mint amikor valaki A földrajzi pontból (koordinátáról) B földrajzi pontba (koordinátára) akar eljutni. Először fejben, vagy papíron, vagy monitoron megtervezi az utat: milyen útvonalon, milyen járművel, vagy gyalog, milyen költséggel, milyen felszereléssel, és hogy időben meddig tart az út. Az életút megtervezése az elérendő cél szerint ugyanilyen, csak több az összetevő, amit át kell látni.
Ami a mások által adott térképet illeti az életúton… azok között rengeteg a hamis, főleg Nyugaton.
Napi aktuális példa, Orbán (Olstein Orsós) Viktor a saját definíciója szerint, ismeret-titkosítóként épp most puccsolta meg a magyar(országi) alkotmányos rendszert, Paks II. dolgainak 30 évre titkosításával.
Lehet tippelni, hogy a titkosítás leple alatt hány milliárdot lopnak el…
Hogy ne csak utaljak rá, itt van a szó szerinti leirat, és a 2008-as felvétel:
Tisztelt hölgyeim és uraim!
Az egyik legsúlyosabb történet, amelytől szenvedünk, a hazugság politikájával függ össze. Tegnap és a mai napon megpuccsolták a magyar parlamentet. A kormány puccsot hajtott végre a népképviselők ellen, és puccsot hajtott végre Magyarország népével szemben is. Mindannyian tudjuk, hogy a jövő egyik legfontosabb kérdése, 20-30 évre a sorsunkat meghatározó gazdasági kérdés az energia kérdése, amiből nekünk, a fejünkben lévő energiát leszámítva, nem sok maradt. Tehát kulcskérdés – nem egyszerűen csak gazdasági, biztonsági, külpolitikai, a szabadságunkkal is összefüggő kulcskérdés –, hogy hogyan, kitől, milyen föltételek mellett szerezzük azt be. Nem kerülünk-e függőségbe? Jó áron szerezzük-e meg? Vagy másnak jó, ha mi ezen az áron szerezzük meg? Ezek olyan kérdések, amelyekhez joga van – ezekhez az információkhoz joga van a magyar népnek, de különösképpen joga van a magyar nép választott képviselőinek. Olyanok vagyunk, amilyenek. De mégiscsak mi vagyunk a magyar nép választott képviselői; ez felelősség. Tudunk-e a dolgokról? Nem lehet az oroszokkal olyan megállapodást kötni, olyan szerződést aláírni, amelyet tíz évre titkosítanak, hogy mi ne tudhassuk meg, hogy pontosan honnan, kik befolyásolják az életünket, és pontosan, milyen gazdasági számítások alapján várhatjuk Magyarország fölemelkedését, vagy éppen meggyengülését. Ez a mi életünk! Ez nem a kormány biznisze. Ez a mi életünk, kedves barátaim; és aki elveszi tőlünk, és a választott képviselőktől a valóság megismerésének jogát – 48 órával az aláírás előtt jelenti be, hogy egyáltalán valami készülődik –, az valójában puccsot hajt végre a magyar alkotmányos rend, a magyar népképviselők és az egész magyar néppel szemben. Március 9-én azt is mondjuk el: eddig, s ne tovább; sőt, hátrább az agarakkal! (Khm.) (Nagy taps.)

Orbán Viktor 2008-as beszéde az orosz atomenergia politikáról

A hazug Orbán utolérte saját magát, és a saját farkába harapott; helyes, és most már fogyassza el saját magát teljesen.
A judeonáci kettősmérce is látszik: ha a másikak lopnak, az megbocsáthatatlan bűn; viszont ha ők lopnak, az rendben van, az kóser.
Mi a tényleges motiváció, és mi a tényleges cél?
Mivel most éppen a Fidesz van kormányon (az aktuálisan csatolt részével), így most ők az elrettentő példák, és nekem már az első 4 évük (1998-2002) alatt is bőven lejött, hogy nem hobbiból és nem idealizmusból vannak az Országházban és az államgépezetben, hanem a zsetonért; sok zsetonért; és 2010-ben az éhes sáskahad ismét rászabadult a közpénzekre… De mivel az ellenzék ugyanilyen, az A vagy B kérdését illetően a tolvaj bandákon kívülieknek mindegy, hogy melyik, mert az „egyiket sem”-et választanák, csak ilyet nem találtak a választékban. Persze ha több eszük lett volna, akkor az új pártoknak adtak volna nagyobb esélyt – mert úgyis ezeknek fognak nagyobb esélyt adni a lassú szellemi fejlődésük során. Viszont senki sem lépheti át a saját korlátait, csak kitolhatja ezeket – és a már tudóknak meg kell várniuk a lassú többséget.
Ami a hobbiból ott levést illeti, az Rosenfeld-Rákosi Mátyás esete volt. Bár gyűjtött volna inkább bélyeget… Úgyhogy a hobbistáktól is mentsen meg az Isten.
Józan, korrekt idealistát nem tudnék mondani így hirtelen, aki azért van ott, hogy valamely ideális állapotot elérjen… a Gandhi-félék ritkán fordulnak elő; és persze ők is követnek el hibákat.
Az aktuális kormányról volt szó, de az ún. ellenzék is ugyanilyen, ők is ugyanezt teszik. Mind a két tolvaj és hazug társaság ugyanezt csinálja; A és B részre oszlott csapatként, előadják a „jó rendőr, rossz rendőr” című színdarabot a politikai színházban, és a közönség demokratikusan megszavazhatja, hogy 4 éves ciklusonként melyik társaság legyen a jó rendőr (úm. ellenzék) és a rossz rendőr (úm. kormány), miközben a kettő összetartozik, mint a bábjátékos jobb és bal keze (és állítólag 70-30 arányban osztoznak a megszerzett zsákmányon).
Van verseny köztük – abban, hogy melyik társaság nyerje a zsákmány nagyobbik részét.
A másik átkosban is volt ilyen verseny, a rendszer vége felé, amikor a jó elvtársak már nem kinevezéssel kerültek az állami uborkafa magasabb pontjaira, hanem a nép választhatott A és B jó elvtárs között – és választottak is, aszerint, hogy melyik jó elvtárs ábrázatja és szövege volt nekik a szimpatikusabb, mert tudni nem tudtak róluk semmi lényeges dolgot, aztán az egyikből lett a főnök, a másikból a helyettes.
Ami a mostani jó elvtársurakat illeti, félrevezetés, megtévesztés, csalás, hazugság, 100% vetítés, parasztvakítás, és 0% hitelesség van a részükről. Amit ők mondanak, vetítenek, hitetnek, az a valóságban biztos, hogy nem úgy van, és aki rájuk hallgat, az vakvágányra kerül, nekimegy a falnak… Tehát csak abban a vonatkozásban használható a mondókájuk, hogy a valóság biztos, hogy nem úgy van, mint ahogy ők mondják. Az ő általuk adott életút-térkép eltér a valóságtól, úgyhogy mehet a kukába, vagy a bizonyíték-dossziéba.
Ennek alapján háromféle ember van: akik hazugságban tartanak, és hazugságban élnek; ők nem is akarják tudni az igazságot: megrögzött hazudozók, bűnözők, kártevők. Vannak, akik tudni akarják az igazságot, de egy ideig át lehet őket verni, és még mindig tart náluk ez az idő. Vannak, akiket már nem lehet átverni, a hazugság-készlet teljes kollekciójával sem; és persze ilyenek vannak a legkevesebben jelenleg.
Ami a haladási irányt illeti, az átverhetők száma fogyatkozik, a már nem átverhetők száma nő, a hazugságban tartók száma pedig nagyjából állandó, és azért voltak sikeresek, mert az történt, hogy a hazudozók rászabadultak a sok naivra, akiket hitetni tudtak a hazugságaikkal. Ez volt a csalók kezdeti fölénye az áldozataikkal szemben, de már múlik. Most kellene előállniuk valami vadi új hazugsággal, hitetéssel, viszont vannak már olyanok, és egyre többen, akiket semmilyen módon nem tudnak már átverni.
Leírtam már néhányszor, hogy a zsidó, és zsidó gyökerű vallások és politikai ideológiák mindegyike kártékony, az nem követendő, hanem elrettentő példa.
Buddha korrekt ember volt, azt mondta, hogy ne higgy el semmit, neki se, és mindent vizsgálj meg.
A nem korrekt emberek, csalók erőltetik a hitet. Hidd el, hogy amit a farkasok mondanak a bárányoknak, az jó a báránynak; hallgass a farkasokra, bárányka, és jó lesz neked a túlvilágon; ha viszont nem azt teszed, amit ők mondanak, akkor elkárhozik a lelked – csak nem ez van a zsidók által kiagyalt kereszténységben? De.
Ha a valótlan életút-térképek már a megfelelő helyükön vannak, akkor mi a további teendője az igazság-keresőknek?
Egyrészt el kell jutni odáig, hogy tudni kell, hogy kik a csalók és kik nem azok; ehhez kell némi tudás és tapasztalat… másrészt pedig felderíteni a valóságot sk. saját agyúlag, saját szeműleg, saját lábúlag… és még ha nem is lesz felderítve az Univerzum teljes valósága, de a bejárt út általi rész korrekt lesz.
A földrajzi ismereteket illetően, már minden négyzetméter ismert – kivéve, amikor egy méretes utasszállító repülőgép eltűnik az óceán fölött…
Az életút a dimenzióival ehhez képest alig ismert; itt van helye a felderítésnek, és szükséges is. Melyik a legjobb életút, az ideális-optimális, és miért az?
Az életút egyben építmény is; ahány év, annyi emelet, de nem az évek száma a legfontosabb, hanem az épület milyensége, a színvonala: isteni, sátáni, jó minőségű, rossz minőségű, és milyen szempontok alapján – és milyen hagyatékot jelent az utókor számára az iránya és a színvonala szerint?
A valóban jó életút és a valóban jó épület, a jó rendszer a fontos az életjátékban, és nem pl. az összeharácsolt vagyon, vagy az elért magas pozíció a hierarchiában, a társadalmi uborkafán.
A tökéletes az isteni szint, tehát tökéletes ember nincs, valamennyit minden ember hibázik, csak az nem mindegy, hogy mennyit és mekkorát.
A cselekvő, de nem hibázó ember méltó lenne a halhatatlanságra, a hibázók a halandóságra – és ez így is van. Úgyhogy a halandóságon belül próbáljuk elérni a legjobbat, amíg van hozzá életidő, energia, és a többi szükséges hozzávaló.
De ne vesszünk el a részletekben; a részletek csak később jönnek, az út során.
Aki változtatni akar, logikus, hogy alapítson pártot. Igen ám, csakhogy egy pártnak a régi és rossz rendszer keretei között korlátozott lesz a hatékonysága, és az elérhető eredményei. Tehát, aki változtatni akar, az alapítson új rendszert. Így már a helyükön vannak a dolgok logikailag, csak ez sokkal nehezebb – egy új rendszert alapítani, amihez nincs meg semmi meglévő a régi dolgok közül. Viszont ez a helyes.
Tehát, nagy levegőt vesz, és elkezdi…
Ez a végigjárandó út; hasonlattal élve, az alföldtől a Himalája csúcsáig.
Unatkozásra nincs idő; és sok vargabetűre sem.
El kell jutni odáig is, hogy mindegy hogy milyenek a külső körülmények, ha béke van, ha háború előtt, háború közben, vagy után, vagy bármi van, mert az élet-univerzalizmus – legalábbis ebben az Univerzumban – minden körülmények között érvényes, mert ennek az objektív valóságáról szól. Hogy másik Univerzumban is érvényes-e, az majd kiderül, ha már sikerül odáig eljutni.
Tehát semmilyen külső körülmény nem mentség arra, ha nincs haladás, és semmilyen külső körülmény nem is érvényteleníti a rendszer igazságait ténylegesen. Ha nincs haladás, az saját, egyéni hiba, betegség, vagy ilyesmi eredménye.
Meg kell ragadni a lényeget, ami a fent említett három megválaszolandó pontban benne kell hogy legyen, és legyen meg a többi rendszertani dolog, know how, a „hogyan csináld”, ami az elinduláshoz kell, és haladjunk, abban a biztos tudatban, hogy kijavítandó hibák nyilvánvalóan lesznek, mert a véges élettartamban nincs idő az elméleti tökéletesre csiszolásra; ezt majd megteszi a generációk sora menet közben, és persze mindig odafigyelve, hogy ne rosszabbra változtassanak (ahogy ez a korrupt rendszerekben gyakori, mondhatni szokásos). Amit már nem lehet jobbá tenni, csak mássá és rosszabbá (és amit a korruptak meg is tesznek, hitetés és hülyítés közepette, hogy a rosszabb jobb), azt úgy kell hagyni.

Kb. 2000 óta már nincs semmi emlékezetes zene a judeo-keresztény popzenei világban

2015. február 27., péntek

Bár zene még van, de már csak kb. olyan, mint amikor zenész rabszolgák zenélnek a királynak; az átütő erejű egyéni tehetség hiánya van; Michelangelo széklábat farag a falanxterben, a zenész rabszolgák pedig kottát.

Itt vannak a dalok 1960-tól kezdve, és zongorázni lehet a különbséget… (évszám kiválasztása, aztán „hit me” gomb)
The Nostalgia Machine” (thenostalgiamachine.com)
Hasonlítsuk össze 1960-at 2013-mal. 1960: 0 db. fucking (kibaszott), motherfucker (anyabaszó) és shit (szar) a dalokban. 2013: tucatszám. Ami a mostani számok „mondanivalóján” túl a zenei színvonalát illeti, az is hasonlóan „magas”.
Mi ez a homo primitivicus zajkeltés, tuc-tuc zene, és a böfögés?! A pokol „zenéje”. De tényleg.
Miért ez van, miért nem valami jobb?
(tovább…)

Egy zug-autószerelő már öli a NAV-osokat

2015. február 24., kedd

Itt tartunk a “kéthetes rend” ötödik évében: halálra szurkáltak egy munkáját végző NAV-ost Budapesten” (kuruc.info)

Megkéseltek két NAV-ost” (www.origo.hu)

A fejedelmi többesszám… megadták a tiszteletet. Egyébként a (zs)origo-nál „Ez a cikk nem kommentelhető”, ahogy ez várható volt; a kuruc.info-nál pedig nagy többségileg ez a nép hangja:

Voltam már én is olyan állapotban, mint a szurkáló.
Igaz én akasztani akartam.

Életüket áldozták azért, hogy a politikusok többet lophassanak.

Azért hajtják be a pénzt, hogy a másik oldalon többet lehessen ellopni. A kisemberekre utaznak, kisebb cégeket, családokat döntenek romba. Ha nem tudnak bizonyítani, akkor azt vélelmeznek, amit éppen akarnak. Ezen felül meg egy mocskos korrupt banda. Ha valaki ezek ellenére elmegy ehhez a maffiahivatalhoz dolgozni, akkor pedig vessen magára. Nem sajnálom őket.

Mivel adóellenőrnek és végrehajtónak alapvetően pszichotikus, empátiától mentes, sérültlelkű pszichopaták mennek, akik szadizmusukat itt törvényesen kiélhetik, valahogy nem hat meg túlságosan a dolog.

És mi a probléma, 1:1-ben bűnszervezet az egész nagyobb részük korrupt, kisebb részük meg ha nem is korrupt DE tudták mi megy ott és benne voltak ők is valamennyire…
Elég provokáló, hogy minket baszogatnak pár 1000Ft miatt is, közbe Y X több éve tartozik 10 milliókkal, közbe meg a TV-be szerepel több 100.000 havi nettóért, DE a mutyis NAV nem találja…
Győzike mióta szerepel a kiemelt adósok listáján…???
Ebből is látszik milyen birka a magyar máshol már régen kinyírtak volna 1-2 közülük… Amúgy a megbukott NAV elnök még a helyén van még…gondolom még igen, akkor bűnszervezet a NAV vagy esetleg túlzok…???
Mutyi mutyi hátán hetente buknak azok is valamivel…
Keletinél szó szerint a térfigyelő előtt árulják a cigarettát. akkor meg miről is beszélünk, nem kell csodálkozni…

Ezek a rohadékok mindig arra hivatkoznak, hogy a “munkájukat végzik”
A hóhér is ezt tette 56-ban, meg az ÁVÓ-sok is abban az időben – a “munkájukat” végezték.
Egy gátlástalan pénzbehajtó maffia a NAV, semmi más.

“…az épületben egy illegális autószerelő műhely működhet…” Értsd: Hogy dögölnél meg amiért, dolgozni mersz, lopás, csalás, betörés és rablás helyett! Hungária hétköznapjai 2015

Láttam én már kínai piacon nyíltan pénzbeszedő NAV-osokat nem is olyan régen. De addig csak azt hittem rosszmájú alaptalan mendemonda. De mikor saját szememmel láttam, csak néztem mint Rozi a moziban, hogy ez nem mese hanem maga a valóság. Ment az alku a kínaival, hogy mennyit adjon. A másik kínai árus már előre mondta: adni pénzt mondani meg mennyi adni. Erről ennyit.

Csak egy apró kérdés mellékesen. Mikor volt egyetlen navos, apehes vizsgálódni a gyúrcsótány-libajnai-rézműves-orsós likud vita-sintér-pintér-lázár rabbi és a többi söpredéknél? Ha voltak akkor milyen vizsgálatot csináltak? Arról is lehetne disszertációt írni, hogy milyen lelkületű ember megy el adóbehajtónak, adókivetőnek!

Kiszáll a NAV a tanyára, hogy ellenőrizzék az illegális szeszfőzést. Az öreg gazda mondja nekik, hogy bárhova bemehetnek, csak a gépszín háta mögötti mezőn lévő fészerhez, oda ne menjenek.
Na, erre nagy arrogánsan előhúzza a pénzügyőr a szolgálati igazolványát:
– Látja ezt az igazolványt bátyám! Én ezzel minden mezőgazdasági létesítmény, akármelyik részlegébe bemehetek úgy, hogy nem maga fogja megmondani nekem, hogy mit csináljak.
– Rendben van, maga tudja. – mondja az öreg.
A pénzügyőr átlép a kerítésen, és eltűnik, majd kisvártatva üvöltözve rohan visszafelé, mögötte robog egy díjnyertes tenyészbika.
Láthatóan az életéért fut, és a bika minden egyes méteren teret nyer.
Az öreg azonnal eldobja a kezéből a vödröt, rohan a kerítéshez és teli torokból kiáltja neki:
– Az igazolványt, mutassa neki az igazolványát!!!

A nép hangja után a nép haragja következik… Ami a másik oldalt illeti, így néz ki a „vállalkozásbarát” (m)agyar (k)ormány a gyakorlatban.
Úgy is írhattam volna, hogy még csak egy zug-autószerelő öli a NAV-osokat – de már nem vagyunk messze attól, hogy forradalmi tett legyen abból, hogy egy sanyargatott megölt egy adószedőt, mert besokallt.
Egy zavartan viselkedő 35 éves ex-szobafestő hirtelen felindulásból önbíráskodott – ha előre kitervelte volna, akkor egyiket sem hagyja életben –, én pedig úgy gondolom, hogy a taláros fehérgalléros bűnözők súlyosbító körülményként fogják mindezt értékelni, és életfogytiglant osztanak – annak, aki csak meg akart élni a munkájából, és eddig sikerült is, de most már az adófizetők fogják eltartani részben vagy teljesen, és szállása és kosztja lesz egy jól őrzött helyen, hogy be ne törjenek hozzá.
Végeredményben a zug-autószerelő az államot képviselő, és legalizált fehérgalléros bűnözők által lett erőszakos köztörvényes bűnöző. Zug-autószerelőnek lenni is elég szar ügy – és az államot képviselő fehérgalléros bűnözők segítenek rajta, hogy még szarabb legyen. Ez valami olyan, mint a cápa és a vérző hal – sebesült, ki kell nyírni teljesen – csak az esélyek nem annyira egyenlőtlenek.
Hogy a népnyúzásnak-kicsinálásnak szarmagyarországon mekkora hagyománya van (úgy is, mint Hagyó-mány), rendszereken átívelően, arra van egy másik történet a másik átkosból: 1980-as évek eleje, az MHSZ-es (Magyar Honvédelmi Szövetség) gépjármű-technika oktató meséli, hogy magánvállalkozóként gépmúhelyt nyitott, ami sikeresen működött, jöttek a kuncsaftok, jó volt a munka minősége, stb., aztán eljött az adóbevallás ideje, és beírta a papírra, hogy éves kereset száztizen-valahányezer forint (ami jó pénz volt akkor, havi bontásban). Ezután jött a tanácstól a papír, hogy fizessen 120 ezer forint adót – tehát többet, mint az éves jövedelme. A következőkben gépműhely bezár, felszerelés elad, és még néhány lakásbútor is, az államot képviselő tolvaj-rablóknak a pénz kifizetve, és az ex-vállalkozó elment az MHSZ-hez gépjármű-technika oktatónak, és még ekkor is vöröslő fejjel emlegette a „tanács urat”.
Ezek a fehérgalléros bűnözők nem hogy nyírják a birkát, hanem megnyúzzák, és megölik.
Ez volt a szovjet elvtársak idejében; és most az USA-EU urak idejében is ez van. De menjünk vissza félezer évet a Dózsa-féle parasztfelkelés idejéig, és annak is ugyanez volt az előzménye: az urak általi parasztsanyargatás és népnyúzás, és már az erdélyi tanácsokban is mondták előtte, hogy ez így nem lesz jó, és ha nem lesz javulás, nem fogják tűrni. Úgy is lett, rátámadtak a kizsákmányolóikra, azok meg vissza, és legyőzték a paraszthadat, utána pedig a törökök az urakat, amely urak már nem számíthattak a parasztok támogatására, és fegyvert sem mertek a parasztok kezébe adni, és következett a 150 évnyi török uralom. Mert a magyarok ennyire lent voltak erkölcsileg és szellemileg, azért. Kétszeresen is más lehetett volna a középkori történet egyébként, ha több eszük van, akkor megegyezhettek volna a törökökkel a legkisebb rosszban, ha több erkölcsük, akkor pedig nem veszítették volna el a parasztság támogatását, és a kellő méretű hadsereggel megnyerték volna a háborút a törökök ellen.
Igazságtalan a sors? Mihelyt a megfelelő távlatban és áttekintéssel nézi az ember, rájön, hogy nem az, és hogy ennek a bukásnak a szellemi és erkölcsi hitványság miatt így kellett történnie – és persze ezzel az ítélettel én nem vagyok részrehajló, pártos, se semmi ilyesmi. Ha az angolok között vannak olyanok, akik képesek így nézni a saját világgyarmatosító tevékenységüket, mondhatni kívülállóként, vagy még inkább felülállóként, akkor a többieknek is képesnek kell lennie a minden elfogultságtól mentes nézetre a saját ország, saját személy, saját társaság dolgait illetően is. Korrekt elemzés, önkritika, nem vaknak lenni a saját hibákra – amiket persze a kívülállók sokkal könnyebben észrevesznek; mások szemében a szálkát is, a sajátban a gerendát sem… Régi történet és állapot ez, amely hibát ki kell javítani, leginkább önkorrekcióval, ez a legjobb.
A továbbiakban mi a sors? Szerintem leginkább az, ami a nyirkai jóslatban le van írva. A „koronázatlan cár” meghatározás is hogy bejött, pedig 2004 tájékán, amikor nyomtatott változatban közforgalomba került a jóslat, még nem igazán illett a meghatározás Putyinra, de azóta a Nyugat azzá tette. Váratlan, vagy előre látható fordulat volt ez? Szép paradoxon: „előre látható váratlan fordulat”; legalábbis előre sejthető volt, sok bizonytalansági tényezővel, úgyhogy valóban egész jó színvonalú a nyirkai jóslat. Az a történés, ami miatt „a nép fele elpusztul”, még nem történt meg, de ne is hiányolja senki, mert akkor onnantól már háború van, és nem kicsi.
Ami az államot képviselő fehérgalléros bűnözők, kártevők ritkítását illeti a végleges semlegesítésük által, ha nem lesz semmilyen pozitív változás a valódi vállalkozásbarátságot illetően, ez előre láthatóan továbbra is folytatódni fog, mint az ok okozata. Ha továbbra is erősebb kutyáskodnak, és okoskodnak az okosodás helyett, akkor ez van, ez a pálya.

A hónap videója

2015. február 19., csütörtök

Azon néhány dolog közé tartozik, amit valóban érdemes tudni, képesség-szinten:
Tartsd életben! Újraélesztés egyszerűen és gyorsan

Egyéb interpretációk
Alapszintű újraélesztés (BLS)

Újraélesztés Oktatófilm I.

Morning Show_Sebestyén Balázs életet ment

Újraélesztés Vastag Csaba

És egy cikk:
Legfeljebb egy óra marad a haláláig (szivderito.hu)
(hirtelen szívhalál, újraélesztés, defibrillátor, elsősegély)
Az első tünetek jelentkezése és a halál között legfeljebb egy óra telik el: ez a hirtelen szívhalál, mely nem csak szívbetegeknél következhet be, hanem egészségesnek tűnő embereknél, akár minden előjel nélkül is előfordulhat.
Ismert szívbetegség nélkül is kiválthatja a stressz, a fizikai megterhelés, vagy egyéb provokáló tényező a szív megállását, bár gyakoribb, hogy bizonyos öröklődő szívbetegségek, koszorúér-betegség, szívizomgyulladás, illetve szívritmuszavar okozza a sajnos gyakran végzetessé váló zavart. Az életbenmaradásokról nincs statisztika, a halálozásról igen: Magyarországon naponta 70-en szenvednek hirtelen szívhalált. Naponta.

Erre figyeljen!
Magyar Kardiológusok Társaságának tájékoztatása szerint, bár örökletes tényezők hajlamosíthatnak a szívleállásra, ezek sokáig egyáltalán nem okoznak gondot, így a beteg és orvosa sem figyel fel a veszélyes helyzetre.
A kamrák ritmuszavara egy potenciálisan életveszélyes állapot, amely azt eredményezi, hogy a szív nem tud megfelelő mennyiségű vért továbbítani és így oxigénnel ellátni a szervezetet, és az illető elveszti a tudatát. Amennyiben a koszorúerek beszűkülnek, akár a fizikai, akár a lelki terhelés előidézheti a szív pumpa funkciójának csökkenését, fibrillációhoz, kamraremegéshez, végül szívhalálhoz vezetve. Ez a folyamat 5 percen belül visszafordítható, de 10 percen túl már kevés a túlélés esélye.
Figyelmeztető jelek a légszomj, szegycsonttáji fájdalom. Ilyen esetben mindenképpen legyen ön mellett valaki, aki segíteni tud, ha baj történik.

Mi utalhat a hirtelen szívhalálra?
Ha a szív- és érrendszeri betegségek ismertek, a hirtelen szívhalál kockázata is valószínűsíthető. Amennyiben Ön fáradékony, gyakran alakul ki légszomja, szegycsonttáji fájdalmat érez, vizsgáltassa meg szívét, a panaszok a koszorúér betegségére utalhatnak.
Legyen óvatosabb akkor is, ha Önnek magas a vérnyomása, dohányzik, stresszes, cukorbetegségben szenved, mozgásszegény, egészségtelen életmódot folytat vagy a családjában előfordul keringési rendszeri megbetegedés, hiszen ezek a különböző szívbetegségek rizikófaktorai. Bár a hirtelen szívhalál konkrét előjelek nélkül is bekövetkezhet, a szívbetegségek időben történő felderítése nagy lépés a megelőzésben.

Mit tehetünk hirtelen szívhalál esetén?
A szívleállást követő első 4-5 percben még agykárosodás nélkül újból megindítható a vérkeringés. A szívhalát követő 10. percig még van esély az {újjáélesztésre}, ám ekkor már valószínűleg nem kerülhető el az agy visszafordíthatatlan károsodása, a 10. perc után pedig már sajnos minimális az életben maradás esélye.
Amennyiben szívleállás gyanúja miatt kell segítenie valakin, azonnal hívja a mentőket, majd – akár laikusként is – alkalmazhatja az alapszintű újraélesztés lépéseit: tegye szabaddá a légutakat, gyakoroljon ritmikus nyomást a mellkasra!
A szív munkájának újraindításához elektromos {defibrillátorra }van szükség, a lélegeztetéssel és a mellkasi kompresszióval csak időt nyerhetünk a segítség megérkezéséig. A defibrillálás után kialakuló ún. elektromos csendben beindul a szív saját ingerképző munkája, amely már megfelelő frekvenciával működve alkalmas a szervezet vérellátására.

A judeonácik és szabadkőművesek végső győzelmében kik hisznek?

2015. február 19., csütörtök

Ők, az aljasok és a hülyék. Ahogy a judeonáci-szabadkőműves Mórickák elképzelték, akiknek mindig a világuralom megszerzésén jár az eszük: az általuk irányított Obama kihirdeti, hogy mindenki álljon melléjük, mert „ők állnak a történelem jó oldalán” és „Obama felszólította a világot, hogy egyesüljön Oroszországgal szemben”, így az általuk kiválasztott aktuális célpont egyedül marad, azt leverik, mint vak a poharat, aztán jöhet a következő, egyesével, és tadam, megvalósult az általuk oly régen és nagyon áhított világuralom.
Ehhez képest a világ jobbik része vette az üzenetet, hogy önvédelemből fel kell készülniük a harmadik világháborúra, és én is megírtam az „Obama megbolondult” c. blogbejegyzést.
A judeonáci farok a harmadik világháború küszöbére csóválta az észak-amerikai kutyát és a többi csatlósát, és Obamáék ezt végre felfogták, és állítólag Obama már nem csak hogy nem fogad zsidó vezetőket, de nem is áll szóba velük. Jelzésértékű, hogy a franciaországi Charlie Hebdo összeröffenésre nem ment el – de azért a szervezők beszereztek egy feketét, darab-darab alapon, hátha vannak olyan nagyon hülyék, akiknek az egyik fekete olyan, mint a másik; és persze a judeonáci média Obama el nem menéséről mélyen kussol. Szembe kellene fordulniuk vele ezért, határozottan és harsányan, ahogy szokták, de akkor a farok még jobban egyedül marad… Eljött az igazság ideje. Ideje volt a kutyát csóváló farkat leamputálni, mert nagyon káros volt a kutyára, és inkább a kutya maradjon, és a farok vesszen, mintsem hogy fordítva legyen. Hogy a farok visszanő-e a kutyára? Nem szokott. (Frissítés: állítólag márciusban lesz egy farok-visszaragasztási kísérlet, Netanjahu főfarok vezetésével.)
A másik, fontos helyi esemény, hogy Magyarország önálló külpolitikát folytat, ami nagy szó, mert eddig ez igen ritkán fordult elő. Szintén jelzésértékű, hogy Merkel és Putyin egyaránt itt volt, és akinek van szeme, láthatja, hogy a magyar kormányálláspont is Magyarország semlegessége, nem csak a Jobbiké, és nem csak az enyém, és ez Magyarország vonatkozásában jelentős szellemi fejlődés, pl. a Degenerált Koalíció „a judeonácik utolsó csatlósa” vonalához képest, amit csak az elborult agyú judeonáci fanok támogatnak; és nem ők a többség, Magyarország nagy szerencséjére.
Az egy másik dolog, hogy Putyin valóban az oroszok érdekét nézi és védi, viszont a Fidesz-KDNP inkább csak a saját segge védelme érdekében folytat semleges politikát, azért hogy lehetőleg ne lépjen rájuk egyik nagyhatalom se, bármelyik is lesz a győztes végül – de a Likud testvérpártjától már az is nagy teljesítmény, hogy lehetőleg nem akarnak egyik nagykutyához sem tartozni, amely kis csatlóson aztán később a másik nagykutya alaposan „elveri a port” – mert ugye eddig is a nagy területnyerési vágyból lett a nagy terület- és embervesztés. Már az eddigi két világháborúból is ki kellett volna maradni, és ellenállni a bevonási szándékoknak, így lett volna a legkisebb rossz. Most már legalább azt ne veszítsük el, ami még megmaradt.

Közbevetőleg, de nem mellesleg, volt egy öreg vasutas, Karcsi bá’, aki az 1970-es évek végén azt mondta, nyíltan és teljes meggyőződéssel, persze nem nagy körben, csak ameddig a szava elért, hogy „megbukik ez a rendszer” mármint a szocializmus. Csak akkor ennek még semmi jele nem volt, és úgy nézett ki, hogy bár rossz a rendszer, de még sokáig húzza. Ehhez képest tíz év múlva véget ért, bár azzal a nagy hibával, hogy a rendszer ugyan megbukott, viszont Magyarországon a valódi rendszerváltás helyett csak módszerváltás és hatalom-átmentés történt.
Most pedig én mondom, hogy megbukik ez a rendszer, mármint a judeonáci-szabadkőműves. Hogy mikor, és mekkora zajjal, és hogy mi lesz utána, ez most még nem egyértelmű, több opció is van, a békés átmenettől kezdve a totális nukleáris háborúig, és hogy jó a rosszak kivédésére felkészülni, amennyire csak lehetséges.

Ismétlem magam: nem csak logikai levezetés, hanem történelmi tapasztalat is, hogy mindegyik zsidó és zsidó gyökerű vallás és politikai rendszer kártékony. A judaisták aljasok, a keresztények ostobák, az iszlamisták erőszakosak, és a judaizmus-kereszténység-iszlám egy halálos háromszög, főleg egymás irányában, mert mindegyik hatalmi monopóliumra tör, és ennek eredményeként jól pusztítják egymást, és azokat is, akik valami módon kapcsolódnak hozzájuk, illetve nem tudják megvédeni magukat tőlük.
A Nyugat és a Közel-Kelet romlása ennyire meg van alapozva, és amíg ezek az alapok megvannak, mert vannak hozzá olyan ostobák, akik követésre méltónak találják ezeket, addig mindig rossz lesz.
Ha a nyugati és közel-keleti tömegszellem távol áll a hinduizmustól, a buddhizmustól, az élet-univerzalizmustól, és mindazon vallásoktól, amelyeknek a hívei békében tudnak egymással élni, mert közöttük teljesülnek a béke feltételei, úm. igazságosság, kártékonyság-mentesség, nem ártás és a többi, akkor ez van, akik nem ilyenek, azoknak irány a harc, háború, és a kihalás, megérdemelten. Persze emellett van a rossz keveredés is, amikor jó emberek vannak rossz helyen és rossz időben; a rossz keveredést meg kell szüntetni, a megfelelő helyváltoztatás és megfelelő emberi környezet által; ehhez keresni kell, és mozdulni, helyet és környezetet változtatni, ha már nem növény, és nem növényi mag az ember, hogy ott maradjon, ahová éppen pottyant, véletlenszerűen, mert a születési helyét nem ő választotta meg. Ha a további tartózkodási helyét sem ő választja meg, tudatosan, jól, helyesen és átgondoltan, az több mint bűn, hiba, aminek megvan a negatívan visszaható következménye, ahogy ezt mindenki megtapasztalhatja – ha nem előbb, akkor utóbb – aki elköveti ezt a hibát, beleértve magamat is, és ez nem csak elmélet, hanem tapasztalat is, bőven, beleértve a próbálkozást és tévedést is, amikor még nem voltam tisztában azzal, mi a világábra valójában, és a vetített látszat után mentem, és hopp és kopp, ez is csak egy nagy tanulókör lett, és a szükséges tapasztalaton kívül mást nem nyert. A tanulókörök akkor fogynak el, amikor már valóban eleget tud az ember a világ valós állapotáról ahhoz, hogy többet már ne tévedjen, és ne üljön fel a mások által ilyen-olyan érdekből vetített látszatnak, és pl. ismerje fel a magukat szépnek láttató-kozmetikázó szaremberek nagy halmazát, akikből főleg a politikusi és a többi néphülyítésre és kihasználásra alkalmas pályán van sok.

Kapcsolódó:
Amerika egyelőre “megkegyelmezett” Orbánnak” (kuruc.info)

Már Amerika is kénytelen volt szót emelni a zsidók hazudozása ellen” (kuruc.info)

Amerikai képviselők Netanjahu beszédének elhalasztását kérik” (kuruc.info)

Moszad-jelentés bizonyítja: pofátlanul hazudott Netanjahu Iránról az ENSZ közgyűlésének 2012-ben” (kuruc.info)

2015. március: új időszámítás

2015. február 18., szerda

Nekem legalábbis… Márciustól már vagy nem lesznek új postok, vagy pedig zártkörű lesz a blog; és azért tolom most a postokat, hogy meglegyen, ami még ebbe a hónapba belefér.
Két vállalásom van erre az évre, az egyik a Stop TTIP-CETA, hogy Magyarországon is meglegyen a 100%, vagyis a 15750 aláírás (most 45%-nál tart) lehetőleg még az első EU-s kétmillió aláíráson belül – és ez könnyűnek látszik, egészen addig, amíg nem az a feladat, hogy érd el a gyakorlatban. Az biztos, hogy sokan aláírnák, ha tudnának róla, és ha tudnák, hogy mekkora nagy disznóság készül az Amerika-Európa trójai faló típusú paktummal. Ezzel jön a válllatokrácia, ahol a nagytőkéseknek a törvényekben lefektetett módon, néhány fontos területen nagyobb a hatalma, mint a kormánynak, jön a GMO, és az élelmiszerstandardok „harmonizálása”, vagyis a lerontása, és az észak-amerikai gazdasági polip rátelepedése Európára, és végül megjelenik az amerikai hadsereg is, hogy megvédje a gazdasági érdekeiket… Ez az a paktum, amivel Európa sokkal többet veszít, mint amennyit nyer, ha megvalósul; és közben mindezt úgy, hogy Európa valójában semmiben nincs rászorulva Észak-Amerikára: az amerikai szemététel (junk food) ide nem kell, az amerikai dög nagy és üzemanyagfaló autók pedig csak kuriózumok itt, amihez nem kell a TTIP-CETA, elegendő az, ami most is van kereskedelmileg; az elektronika a Távol-Keletről jön; ha fegyver vagy energiahordozó kell, adnak az oroszok… Mihez kell Észak-Amerika Európának? Semmihez. Az atlantisták, a vállalatokrácia és a GMO hívei költözzenek át a tengerentúlra, és ezzel és így meg van oldva ez a probléma. Ha viszont az Európában maradást és ezzel a harcot választják, veszíteni fognak, és nem lesz kár értük.
A mostani tudatos másfél millióból így is – úgy is több százmillió lesz, és ha az atlantisták provokálják őket, pl. a TTIP-CETA-val, akkor gyorsabban.

A másik idei vállalásom az élet-univerzalista vallási és társadalmi rendszer gyakorlati elkezdése. Hogy miért, és mihez kellett nekem ehhez 10-11 év, amikor már 2004-ben megvolt a név, és sok minden más is? Ahhoz a szellemi érettséghez kellett ennyi idő, hogy az alapok biztosak legyenek. A felépítményt lehet variálni haladás közben, de ha az alapokhoz kellene visszanyúlni, az még nagyobb probléma lenne, mint a tíz év „tanulókör”. Most már nincs olyan fontos dolog a Naprendszerben, amiről ne tudnék a társadalom tényleges működését illetően, és így már csak a részletek még pontosabb ismeretében tudok fejlődni; és ez az a szükséges szint, ami az élet-univerzalizmus gyakorlati elkezdéséhez kell.
Tíz év alatt sokan meghaltak, de sokan is születtek, az utóbbit illetően főleg a világ más tájain… Ez van, a születés-halál, halál-születés áramlatában, és sem az időt, sem ezt az áramlatot nem tudom megállítani, hogy várjatok már… Ebből is látszik, hogy nem vagyok fekete lyuk, hanem a születés és halál emberi áramlatának része – és a fekete lyuk vs. ember összehasonlításban nem biztos, hogy a nagyobb méret és a hosszabb élettartam a jobb.
Valamint, ha valaki már az ötvenedik évén túl van, mondhatjuk, hogy több életidő van mögötte, mint előtte, és ő már a hozzá időben közelebb álló dologra, a halálra készüljön fel. Az csinálta jól, a kezdetet és a véget illetően, aki sírva jött a világra, és mosolyogva távozott.
Mekkora a halál módjának jelentősége történelmileg? Az egyén esetében ez kerekítve nulla: ágyban, párnák közt, vagy harctéren, ez még hadvezérek esetében sem mérvadó; gyors tömeghalál esetében már nem nulla a jelentőség, az már történelmi eseménysor; viszont ami igazán számít, az az, hogy ki mit, és kiket hagyott az utókorra, a generációk sorára.
Valóban jó? Valóban hasznos, társadalmilag, minden rendes ember, avagy mindenki, minden élőlény számára? Időtálló? Ezek a fontos megválaszolandó kérdések.
Ha sikerül a jól működő és fejlődőképes élet-univerzalizmust az utókorra hagynom, elégedett leszek magammal, minden elkövetett hibám ellenére, amiből kb. rengeteg volt, és még mindig van, de legalább már fogy. Hogy az éveim gyorsabban elfogynak-e, mint a hibáim, majd kiderül; és persze nem a bűnözők és a kártékonyak a mérvadók abban, hogy mi a hiba és mi nem, bármennyire is úgy gondolják, hogy de igen. Általában nem lehet bűnözőnek és bűntelennek egyaránt a kedvére tenni, mert érdek- és világnézeti ellentét áll fenn; tehát vagy az egyiknek tesz a kedvére valaki, vagy a másiknak. A bűnözők, közveszélyes elmebetegek, és más kártékonyak vigyenek virágot Gy. Ferenc (legyen fegyenc) köztörvényes ex-miniszterelnök sírjára, ő igazán sokat tett értük; és az ő szavazói, a sok szellemi fogyatékos, ostoba, naiv, akik a szarra szavaznak, hogy az nekik jó lesz… legyen nekik, de nekem ne legyen, sem a hozzám hasonlóknak; és elválik a máj a szartól, a búza az ocsútól, és ez jobban nem lehet. Mikor hazudik Gy. Ferenc? Amikor nyitva van a szája, és odafigyel; amikor nem figyel oda, akkor néha freudilag elszólja magát, vö. összetört csontok helyett összecsórt fontok; valamint „adócsökkentést ígértem már?” – legalább azt jegyezné meg, hogy mikor mit vetít, szélhámoskodik, hazudik…
Ennyit a kis magyar valóságról; de különben, rohad az egész Nyugat, csak nem egyforma mértékben és sebességgel, ennyi az egyes országok között a változatosság és különbség. De hogy a nagy rohadás mögött mekkora sátáni-kártevői munka van, mennyi titkos féreg fogának rágása, az nem semmi; és haladnak, mint a kukac a cseresznyében.
A jó hír az, hogy vannak néhányan, és egyre többen, akikbe beletörik a titkos férgek foga.
Kártevőknek ellenálló gyümölcsnek kell lennünk, mert aki nem ilyen, az elpusztul és kihal.
Viszont inkább a kártevők haljanak ki. A kártevők két esetben halnak ki: ha elfogy a kártevésük alanya akikben kárt tudnak tenni, és mindeközben általuk maradnak fenn; és ha az ellenállók jól csinálják a dolgaikat, amit tenniük kell. A kártevők alanya a népességcsökkenés arányában fogy, az ellenállók száma viszont növekszik, tehát a kártevők a számukra 100%-osan kedvezőtlen helyzet irányába haladnak. Hogyan tudják megnyerni a kártevők azt az életjátszmát, amit elkezdtek? Hosszú távon sehogy.
A kártevők legjobb alanyai az ostoba birka keresztények; ami a gyerekeknek a Mikulás, az a keresztény felnőtteknek Krisztus, és várják az ő eljövetelét. Krisztus már többször is eljött, vallásos elmebetegek formájában, akik Krisztusnak tartották magukat; de persze a sokeszű keresztények az igazi Krisztus eljövetelét várják. A probléma csak az, hogy az igazi Krisztus éppen annyira létezett és létezik, mint az igazi Mikulás; és az igazi hétfejű sárkány is jöjjön már el, és ezzel megvan az ostobák szentháromsága; és az aljasok ezen megtéveszthető és általuk megtévesztett ostobák szavazataira alapozzák a hatalmukat, és ez a rendszer megbízhatóan, kipróbáltan, beváltan működik. Pl. a keresztények a végtelen várakozásra vannak kondicionálva – na vajon kik által? – és Krisztus eljövetelét, és a politikusok ígéreteinek beteljesülését egyaránt végtelen türelemmel várják. Nem az van, hogy kapsz ennyi határidőt, és ha nem teljesíted az ígéretedet, akkor páros lábbal leszavazunk… Pedig ez kellene a jól és hatékonyan működő rendszerhez. Mindeközben, a megtévesztőknek a megtévesztettekre alapozott rendszere történelmileg, hosszú távon nem tartós; ahogy a szarból épült vár sem tartós, és addig is nagyon büdös, amíg van. Ha valaki hasonlatosságot fedez fel ezzel kapcsolatban a Nyugattal, az nem a véletlen műve… Persze, aki akarja, nézheti ezt más nézőpontból is, pl. Spengleréből: a Nyugat hanyatlása és halála. Viszont a lényeg marad ugyanaz; valamint Spengler nem ad választ arra a kérdésre, hogy ha a Nyugat hanyatlik és vége lesz, akkor mégis ki marad fenn Nyugaton, vagy lesz-e ilyen egyáltalán; és a többi… Spengler egy bizonyos kifejtési pontig rendben van, de ezt meg kell haladni a teljesebb körű válaszokhoz; én ezt megtettem, úgyhogy ajánlom magamat. :)
Mindeközben, a kétlábú laposkörmű birkák nem kutatnak értékes táplálék után, hanem azt eszik, amit eléjük tolnak, akár a templomokban, akár a könyvesboltokban; és ahhoz, hogy a birkák valami értékeset is fogyasszanak, azt is a képükbe kell tolni, mert csak úgy maguktól nem találják meg, ez is tény.
Tehát, tudom, hogy milyen utat kell végigjárnom ahhoz, hogy a birkák végre fogyasszanak valami értékeset is: legyek ott a könyvesboltokban, és minden sarkon a könyv formájú szellemi táplálékommal, mert különben csak egy nagyon szűk szellemi elit, és a titkosszolgálat lesz az olvasóközönségem. :)

Bosszúvágy, Törvénytisztelő polgár

2015. február 18., szerda

„Bosszúvágy (Death Wish)”
http://www.port.hu/bosszuvagy_death_wish/pls/w/films.film_page?i_film_id=37158

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bossz%C3%BAv%C3%A1gy

„Törvénytisztelő polgár (Law abiding citizen)”
http://www.port.hu/torvenytisztelo_polgar_law_abiding_citizen/pls/w/films.film_page?i_film_id=106159

http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6rv%C3%A9nytisztel%C5%91_polg%C3%A1r

Az én értelmezésemben – és ez nem zsikipediás – ez a két film arról szól, hogy súlyos sérelem ért valakit erőszakos bűnözők, illetve az államot képviselő bűnpártoló bűnözők részéről, aztán a magányos, vagy kiscsoportos hős jut, ameddig jut a rendteremtésben a bűnözők végleges semlegesítése által. De miért nem ők képviselik az államot? – úm. tervez, szervez, kivitelez? Erre a hollywoodi zsidók gondolni sem mernek, nemhogy megfilmesíteni, és a világ elé tárni – mert ha a rendpártiak képviselik az államot, az egyenlő a bűnpártoló judeonáci birodalom bukásával, benne a hollywoodi zsidókéval is, úgyhogy ez az ő totem-tabujuk, és a struccolásuk, miszerint amiről ők nem beszélnek, az nincs is.
De így is van pozitívuma ezeknek a filmeknek, segítenek végiggondolni, hogy a magányos vagy kiscsoportos hős útja alapvetően zsákutca, és azért az, mert csak lyukat üt a bűnözői rendszerben, amit azok befoltoznak, és ennyi, a rendszer, és a bűnözés szintje a továbbiakban marad ugyanaz. Ez a rövid időre erősebb kutya esete. Megoldotta ez a probléma lényegét? Nem.
Nekem nem zsidók a főnökeim, és nem is az ő sátánistenük, úgyhogy tőlem lehetnek tabuik, vagy megfilmesíthetik akár a „vérengző” Napóleont és Sztálint is – akik azért voltak „vérengzők”, mert tudták, hogy milyenek a zsidók. A részemről, ha motivációként csak annyi sérelem ért volna igazságtalanság, aljasság, bűncselekmény, ártalom-ügyben, mint Gandhit, akit Dél-Afrikában az első osztályú jegye ellenére letettek a vonatról, azt mondanám, bagatell. Ebből is látszik, hogy az apartheides dél-afrikaiak és a gyarmatosító angolok úriemberek voltak a judenácikhoz, a szarmagyarokhoz, és a cigányok 99%-ához képest – és ebből is látszik, hogy most mennyivel rosszabb a helyzet.
A meg nem oldott, és felgyülemlett problémák okán a harmadik világháború küszöbén vagyunk-e? Én úgy látom, hogy igen. És ha lesz, meddig tart? Amíg a fegyverkészlet tart. Tehát minden eddiginél nagyobb lesz. A nagy durranás c. 3D, színes, szagos film, amiben mindenki szereplő, és alapvetően saját szerepválasztással, bár önjelölt – vagy pláne, megválasztott – rendezőkből sincs hiány.
Mit választasz, milyen szerepet töltesz be, és mit hagysz az utókorra? Mi az, amiért élned érdemes volt, amivel jobbá tetted a világot?
Ezek a nagy eldöntendő kérdések.

Judaista elvtársak, álljatok fel, meghalt a főnök

2015. február 18., szerda

Főrabbi előtti tisztelgés az Országgyűlésben is az MSZP kezdeményezésére – csak Novák nem állt fel” (kuruc.info)

Elvileg a magyar(országi) országgyűlésnek Schweitzer József főrabbihoz nincs köze. Ellenben a gyakorlatban…
A gyakorlatban Magyarország legnagyobb disznóólja, és legnagyobb zsinagógája egyaránt B(J)udapesten, a Kossuth tér 1. szám alatt található. Akinek a disznóól felől vannak kételyei, nézegessen képeket, mekkora szeméthalmot söpörnek össze a takarítók egy-egy ülés után; és abban a halomban még nincs egy képviselő se, csak az, amit maguk után hagytak.
Mivel fogyatkoznak már ezek a képek a neten, feltettem ide is, úm. a Disznóház munkája; és Orwell Állatfarmjából el kellene helyezni ott egy-egy példányt, az összhang és a teljesség jegyében.

parlament

parlament2

parlament3

parlament4

parlament5

parlament6

parlament7

parlament8

Aztán még csodálkozik valaki, hogy a jobb érzésű emberek inkább kívül maradnak?!
Odabent pedig, két szemetelés és takarítás között, csuhások, térdre, judaisták, felállni.
Lehullt az álarc. De a magyarok közül hányan veszik ezt észre, hányan vannak, akik nem csak néznek, hanem látnak is?
Egy idézet: „Hatalmak jönnek-mennek, de ha nem tudod, kik irányítják az országod valójában, nézd meg kit/mit ünnepeltetnek veled, és kiket nem bánthatsz, bírálhatsz még szóban sem… Na ők…

Tehát van a Benke László, a Novák Előd, és én, akiknek nem a főrabbi a főnöke. Ez eddig három… keresem a párom.

Nem Putyin mondta…

2015. február 16., hétfő

„Ken O’Keefe el meri mondani azt amit mások nem”

Kenneth O’Keefe” (en.wikipedia.org)

Attempting Citizens Arrest of Henry Kissinger for War Crimes”  (www.codepink.org)
Az állampolgárok megpróbálják letartóztatni Henry Kissingert az elkövetett háborús bűnökért

Medea Benjamin” (en.wikipedia.org)
http://www.discoverthenetworks.org/individualProfile.asp?indid=626

Akár Putyin is mondhatta volna… de nem ő mondta, és vegyük észre, hogy itt már nem Amerikáról, Oroszországról, Magyarországról van szó, hanem azonos világnézetű emberekről, erkölcsi érzék vagy érzéktelenség és világnézet szerint és alapján. Az egyik oldalon vannak a judeonáci-szabadkőműves birodalom hívei és kiszolgálói, a másik oldalon az ellenzői, a többiek. Tehát nem a földrajzi elhelyezkedés, és még csak nem is a pártszimpátia, illetve pártcímke a döntő a lényegbeli hasonlóságokban és különbségben, és az azonos világnézetű embereknek vagy egymás között kellene élniük, vagy legalább egy hálózatban, ahelyett, hogy egyéb körülmények alapján és -miatt rossz helyen vannak rossz időben, megvalósítva ezzel a rossz keveredést, ahelyett hogy a jó keveredést valósítanák meg, ami által eleve megoldódna egy csomó probléma – az összes olyan probléma, ami a rossz keveredés miatt és -által van.
Hasonló  a hasonlóhoz, de komolyan.

„Két össze nem tartozó hír”

2015. február 13., péntek

Péntek 13:
Lemondásra szólították fel a jobbikos Benke Lászlót” (index.hu)

A 30 alattiaknál már a Jobbik vezet” (index.hu)

Akkor mindjárt itt egy harmadik hír is, hogy ki mondjon le, és miért:
Így bukott le Hiszékeny Dezső” (index.hu)
Mondjanak le ők – akik ugyebár soha, semmiért nem mondanak le, úgyhogy őket le kell mondatni, és nem a vélemény szabadságáért, hanem az elkövetett bűncselekményeikért.

Ami pedig az elhunytat illeti…

Schweitzer-forabbi-a-magyarokrol

Nincs mit tisztelni rajta. A tiszteletet ki kellene érdemelni… de mint Akos Kertesznel, nincs mit.
(Az idézet konkrétabb forrása ugyan nem lett meg, de nem is cáfolta, hogy ezt mondta volna.)

Hiszti a XIII. kerületben: a jobbikos képviselő úgy érezte, nem azért választották meg, hogy rabbikra emlékezgessen” (kuruc.info)

Valamint: „Szobrot akar állítani Tom Lantosnak a XIII. kerület – a Jobbik tüntetést szervez a hungarofób merénylet ellen” (kuruc.info)

Valamint: földosztás zsidóknak Magyarországon a XXI. században; törvénybe iktatott, legális, ofkórsz.

A judeonácik az aljasokra építik a szarvárukat. Nem azt mondom, hogy nincs az ilyenekből, a „különös anyagból gyúrtakból” Magyarországon (is) bőven sok, viszont azt mondom, hogy egy idő után összedől a szarvár, mert szarból tartósat és jót építeni nem lehet, és a gazság után eljön az igazság ideje; hogy meddig marad, az a mindenkoriak aktuális színvonalától függ.
Hogy a XIII. kerületben jelenleg több az ocsú, mint a búza, több a szar, mint a máj, az számomra egyértelmű. De ez nem fog mindig így maradni. Ha a XIII. kerületből egy atombomba-kráter lesz tartós radioaktív sugárzással, akkor sem marad így. Tehát a változás az a fix pont, amire számítani lehet és kell; és a gödör aljáról már csak felfelé vezet az út, ha változás van. Márpedig változás van, ahogy az előbb már szó volt róla.
Nekem pedig már nagyon elegem van a zsidók és a pártoló seggnyalóik összes akciójából. Nincs zsidó, nincs probléma. Ha csak zsidó van, akkor sincs probléma, ezt nem állítom – és nézzük meg az arányokat, mennyi zsidó van a Föld bolygón, és mennyi nemzsidó… avagy miért nincsenek zsidó zombik a Z világháború c. filmben? Az erre a logikus válasz, hogy azért nincsenek, mert már előtte kihaltak; és nem lesz miattuk hiányérzete a jó érzésű embereknek, ahogy egy ebolajárvány, vagy háború sem hiányzik senki jó érzésű embernek, és ezek mégis vannak, még mindig. Hogy zsidók és cigányok nélkül mennyivel kevesebb a probléma, ezt ki kellene próbálni. Aztán hadd visítsanak a kiválasztottak (úm. a húgy és a szar), és a többi salak, és kártevő, hogy kirekesztő. Alapvetően és szükségszerűen: nincs ennél jobb választás.


1. oldal az összesen 1 oldalból1