Bejegyzések 2014. július hónapban


A blog 2016-tól már csak archív, mert az idő és energia
már csak az élet-univerzalista rendszerre van fordítva.
A 2016 előtt kezdődött dolgok frissítésre kerülhetnek.

Önszerveződő európai polgári kezdeményezés a TTIP és a CETA ellen
Témája:
Felhívjuk az Európai Unió intézményeit és tagországait, hogy állítsák le a tárgyalásokat az USA-val a Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerségről (TTIP), és ne ratifikálják az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Egyezményt (CETA) Kanadával.

Céljai:
Meg kell akadályoznunk a TTIP és CETA egyezményeket, mivel ezek számos kritikus elemet tartalmaznak, mint pl. a befektető-állam vitarendezési mechanizmus és a szabályozói együttműködés, amelyek veszélyeztetik a demokráciát és a törvényességet. Meg akarjuk akadályozni, hogy leértékeljék az elért foglalkoztatási, szociális, környezeti, magánéletet védő és fogyasztóvédelmi normákat, és átláthatatlan tárgyalásokban deregulálják a közszolgáltatásokat (pl. víz). Az európai polgári kezdeményezés egy alternatív kereskedelmi és beruházási politikát támogat az EU-ban.

-----------------------------


Csendes séta Ophélie-ért
Silent walk for Ophélie

-----------------------------


Újabb vészkorszak Magyarországon

-----------------------------


Nyílt levél Ilan Mor,
Izrael Állam nagykövete részére

-----------------------------


Oroszország megtámadja Svédországot (paródia)

2014. július 31., csütörtök

(English below.)

Tegnapi Élő
Evgeniy Shelyakin és Slava Kulyaev
bemutatja

A svéd főparancsnok, Sverker Goransson szenzációs nyilatkozatot tett február 5-én arról, hogy orosz támadás esetén Svédország egy hétig sem fog kitartani NATO-támogatás nélkül.

Már sok napja ismétlem ezt, miért nem hiszed el nekem?
Egy külső erő fenyegeti egész Svédországot!

Orosz Iván vigyorog, mint egy ragadozó,
Hogy mohón teletöltse a zsákját a mi összes dolgainkkal.

Ez nagyon ijesztő, de tényleg! Csatlakozzunk már a NATO-hoz!
Máskülönben Oroszország meghódít mindannyiunkat, már a jövő héten!

Mamma Mia!
Jönnek az oroszok… gyalog… ez így még inkább ijesztő!

Mamma Mia!
Szét fognak tépni bennünket! 7-3! Mint tavaly a jégkorongban!

A hadi potenciálunk törékeny, és a honvédelmi miniszter szoknyát visel.
Mi a teendő? Hogyan tudjuk megállítani az oroszokat?

Mamma Mia!
Meg kell próbálnunk valahogy a SAAB autókba dugni egy ágyút.

Finnország pajzsa valószínűleg nem véd meg minket,
Ha 1000 orosz légideszantos (VDV) fickó potyog a fejünk felett!

Mindegyikük olyan erős, mint Herkules!
Plusz, vámmentes beszerzésük lesz az úton!

Ó ISTENEM!
Mit kezdjünk ilyen szerencsétlenséggel?

Egy munkahét alatt meg fogják hódítani az országot,
hogy péntek után már hétvégi pihenőt tartsanak!

Az orosz parancsnokságon
Svédország térképét nyithatják ki bármely pillanatban!

Mamma Mia! Mi ez az irónia?!
Az IKEA-ból való az asztal!

A SU-27-es hangja a tetőm felett már valódinak tűnik nekem!
Ki tudja? Lehet, hogy mindjárt kezdik!

Mamma Mia!
Először bombázni fognak egy légicsapásban!

Mamma Mia!
Aztán feltüzelik az embereket, hogy kitörjön a lázadás!

Mamma Mia!
Aztán ki fogják nyilvánítani az ENSZ-ben: „Nézzétek, fiúk, mi ártatlanok vagyunk”.

Mamma Mia!
De tudod mit? ÁLLJ! Ez a NATO specialitása!

(egy táblán) ÜDVÖZÖLJÜK AZ OROSZOKAT!

A semmiért csaptam ezt a zajt.
A semmiért képzeltem el mindezt.

Másrészt, ha az oroszok erősek most,
Mamma Mia!
Jobb lenne, ha megkérnénk őket, hogy védjenek meg a NATO-tól!

Russia attacks Sweden parody

Yesterday Live
Evgeniy Shelyakin and Slava Kulyaev
present

The Swedish Commander in Chief Sverker Goransson made a sensational statement on February 5th, that in case of Russian attack, Sweden won’t hold even for a week, without NATO support.

I repeat it for many days already, why don’t you believe me?
That there is an external threat for the entire Sweden!

Russian Ivan grins predatorily,
He greedily sets his bag for our everything.

It’s very scary, really! Le tus join NATO already!
Otherwise Russia will conquer all of us right the next week!

Mamma Mia!
Russians are coming.. on foot… this way, it’s even more scary!

Mamma Mia!
They will tear us apart! 7-3! Like in hockey last year!

Our potential is fragile and our Minister of Defense wears a skirt.
What to do? How can we stop the Russians?

Mamma Mia!
We have to try, somehow to stick a cannon in SAAB cars.

The shield of Finland probably won’t protect us,
If 1000 VDV guys will fall over our heads!

Everyone of them is strong like a Hercules!
Plus, they will have Duty Free on their way!

OH MY GOD!
How should we deal with such a misfortune?

They will conquer the country just in one working week,
in order to rest for a weekend after Friday!

In he Russian HQ, they gonna open
a map of Sweden any moment now!

Mamma Mia! What an irony?!
The table is from IKEA!

Sound of SU-27 over my roof seems already real to me!
Who knows? They can start right now!

Mamma Mia!
Bombs will be delivered by an air-strike first!

Mamma Mia!
Then they will stir up the people for a revolt!

Mamma Mia!
They will declare in UN „Look guys, we are innocent”

Mamma Mia!
But you know what? STOP… That’s a speciality of NATO!

(on a board) WELCOME, RUSSIANS!

I made all this noise for nothing.
I imagined all of this for nothing.

From the other hand, if Russians are strong now,
Mamma Mia!
We should better ask them to protect us from NATO!

Talmudisták kontra anti-talmudisták

2014. július 30., szerda

Foglalkozzunk a lényeggel – ezért ez a címe ennek a bejegyzésnek. A judeonácik kontra anti-judeonácik már egy kicsit távolabb visz a lényegtől. A szemiták kontra antiszemiták pedig már a szándékosan téves megjelölés kategóriája, mert történelmileg a szemiták a sémi népeket jelentik, úm. zsidók, arabok, ammoniták, filiszteusok (a mai palesztinok), moabiták, szarmaták stb., a szemita pedig a nyelvcsalád, a héber, arab, arámi, akkád, föníciai, máltai, stb., tehát a szemita egy széleskörű gyűjtőfogalom.
Amikor szemita alatt csak a zsidókat értik, akkor és így a szemitázás és antiszemitázás olyan, mintha valaki azt mondja a magyarellenesség helyett, hogy anti-hunizmus, vagy anti-középeurópaizmus – ami már egy hazug jelző.
Ahogy a fajgyűlölő is hazug használatú fogalom manapság – úgy sejtem, hogy ugyanazoktól –, mert valójában ez a fogalom csak olyan személyre igaz, aki az egész fajt gyűlöli, beleértve saját magát is, ha annak a fajnak a tagja. Aki csak a faj egy részét gyűlöli, az nem fajgyűlölő, hanem fajtagyűlölő, avagy rasszista.
A hazugok elmaszatolják a fogalmak jelentését; a nem hazugok viszont nevezzenek mindent a legpontosabb nevén, használják a lehető legpontosabb fogalmakat, és ne álljanak be a hazugok közé a sorba.
Itt vagyunk a lényegnél, hogy ki melyik sorban van, avagy melyik világnézeti eszme-zászló alatt.

A judeo-keresztény világ – gyűjtőszóval a Nyugat – vezető ideológiája a talmudizmus, és mindez rejtetten, hogy ez a legkevésbé se látszódjon, és letagadva; nincsenek zsidók, nincs Talmud, nincs zsidó uralom… Aki azt állítja, hogy van, arra kígyót-békát kiabálnak, minden rosszat mondanak, pl. elmebeteg, téveszmés, összeesküvés-elméletes, gyógykezelésre szoruló – a személyeskedés kvázivégtelen tárháza, meg amit még ki tudnak találni lejáratás és hiteltelenítés céljából.

Mi a talmudista ideológia lényege?
A zsidó kiválasztottság és felsőbbrendűség, csak a zsidók emberek, a gójok állatok, barmok, akik azért vannak, hogy a zsidókat szolgálják; jogi kettősmérce alkalmazása, a zsidónak több joga van, mint a gójnak (nemzsidónak); a zsidókat illeti a gójok minden vagyona; a cél a zsidó világuralom, és a gójok minden vagyonának megszerzése; csalással, megtévesztéssel nyerj választást és háborút; a zsidó célok érdekében a gójoknak bármikor bármit lehet hazudni, a lényeg csak az, hogy bevegyék; a gójoknak tett ígéret nem jelent semmit, és bármikor megszeghető.

Hogyan épül fel, és működik a talmudista rendszer?
Beszivárgás a gójok társadalmába, és az államirányító kulcspozíciók elfoglalása, a főhatalom, az országirányítás megszerzése bármely módon, pl. hazug választási ígéretekkel, csalással, puccsal, erővel. Az államirányítási, pénzügyi és tömegbefolyásolási kulcspozíciók megszerzése; törvényhozás, végrehajtás, ítélethozás; az összes fajtájú média többségének megszerzése; a pénzhatalom megszerzése: bankok, tőzsde, kereskedelem.
Ajánlattétel erkölcsileg és szellemileg mínuszos gójoknak: legyél a gój kiszolgálónk, csicskánk, vagy éppen díszgójunk, és te is kapsz abból a zsákmányból, amit a többi gójtól veszünk el.
A judeonáci birodalomban alapvetően három társadalmi réteg van: a vezető zsidók, az őket kiszolgáló zsidók és gójok, és azok a gójok, akikből az előző két réteg él, kihasznál és elnyom.
Ez végső soron a kizsákmányoló, rabszolgatartó társadalom egy formája, ahol ezen három szerep és életforma közül lehet választani, illetve zsidóknak és gójoknak leginkább csak kettőből.
Röviden: becsapók és becsapottak, kihasználók és kihasználtak, ragadozók-élősködők és zsákmányállatok-gazdaállatok vannak ebben a rendszerben; állatvilág van az embervilágban.
Részletesebben: vannak a meggyőződéses talmudista gazemberek, pszichopaták, az őket kiszolgáló erkölcsileg és szellemileg defektes gójok, vannak a kihasznált birka-gójok, és az ellenálló gójok. Az ellenálló gójokat a talmudisták egységesen „náci” címkével illetik. Ha az ellenállók közül valaki azt nyilvánítja ki, hogy egyaránt elítéli a náci rendszert, és a talmudista (judeonáci) rendszert, és hogy ez a két rendszer az, amelyik a leginkább hasonlít egymásra, az egyik a felsőbbrendű, a másik a kiválasztott, és hogy a kiválasztottaknak az a legnagyobb baja a felsőbbrendűekkel, hogy ez a konkurens ragadozó eszme, amely aktívan fellép ellenük, ilyenkor vagy rövidzárlat keletkezik a talmudisták fejében, vagy mindezt figyelmen kívül hagyva folytatják a „náci” mantrát, hátha van még, aki elhiszi.
A talmudista rendszer egy alaptétele, Texas Guinan, XIX sz. amerikai üzletasszony nyomán: a talmudista politikus az a személy, aki a te életedet feláldozza az ő országáért.
A talmudistáknak mindegy, hogy milyen rendszer-címke alatt tevékenykednek éppen, egypártrendszer vagy többpártrendszer, szocializmus vagy kapitalizmus van, nekik egyik rendszer éppen olyan jó a céljaik eléréséhez, mint a másik. A szocializmusban ők a legnagyobb szocialisták, a kapitalizmusban ők a legnagyobb kapitalisták; ők a legnagyobb kaméleonok, és a színváltó felszín alatt marad a lényeg, a talmudizmus, ugyanaz az eszme és rendszer. Így persze nincs is valódi rendszerváltás, csak módszerváltás. Pl. a többpártrendszerben, demokráciában a talmudisták több pártra oszlanak, aztán az egyik párt lesz a kormánypárt, a másik az ellenzék, és 4-8 évenként cserélnek (Magyarországon jelenleg 8 évenként), és így mindegy hogy kire szavazol, akkor is rájuk szavazol.

A talmudista rendszer térhódítása a Földön:
Alaptétel, hogy ahol sok a zsidó, ott egyben talmudista központ is van, és hogy ahol sok az erkölcstelen és ostoba gój, ott a talmudistákat kiszolgáló rendszer van, viszont a zsidók létszáma nem jelent automatikusan zsidó uralmat is egyben, mert az is meghatározó, hogy menyi ellenálló, és aktívan politizáló gój van valamely országban, tehát nem minden következik automatikusan a zsidók létszámából.
A legtöbb zsidó az USA-ban van, a világon élő összes zsidó 39%-a, és az USA népességének 2%-át alkotják, és persze erősen felül vannak reprezentálva minden irányító kulcspozícióban.
A második hely Izrael, ahol a lakosság 76%-a zsidó, és ahol az összes zsidó 36%-a él.
Utána következik Oroszország, ahol az összes zsidó 5%-a él, és a lakosság 0,6%-át teszik ki.
Aztán következik összlétszámban Franciaország, Kanada, Nagy-Britannia, Argentína, Németország, Brazília, Ukrajna, Ausztrália, Magyarország.

Az USA, Kanada (Észak-Amerika) talmudista irányítás alatt van, Nagy-Britannia, Ausztrália, Németország, Ukrajna, Magyarország szintén; Argentína kérdéses volt, mostanra elég egyértelmű jelei vannak, pl. a második államcsőd (Kamuállamcsődbe kellett menniük index.hu), Oroszország és Brazília nincs judeonáci irányítás alatt (vö. BRIC országok); az oroszok politikailag megküzdöttek érte, hogy ne legyenek talmudista (judeonáci) uralom alatt, viszont így talmudista támadás alatt vannak. Japán sincs közvetlen talmudista irányítás alatt, viszont behódolt a talmudistáknak, az ő elvárásaiknak-utasításaiknak megfelelően cselekszik a japán kormány. Kína és India önállóak, és passzívak, a talmudista rendszer nem az ő problémájuk, gondolják ők, a sor végén levőként.
Észak-Amerika – EU – Izrael – Ausztrália tengely van, és az EU-n belül van központi és perifériális rész, amely utóbbi részen számottevően jobb, élhetőbb az élet.

Talmudista (judeonáci) irányítású országokban ellenállóként mit lehet, és kell tenni?
Ez az a jó kérdés, amin még gondolkodnom kell.
Alap, hogy le kell írni, miért rossz a talmudizmus, és mi az a rendszer, ami jó, és amit a helyébe kell tenni.
Miért rossz a talmudizmus? Mert igazságtalan; kettősmércés, elnyomó, kizsákmányoló, és mint ilyen, a talmudista rendszerben nem teljesülnek a béke feltételei; küzdelem, harc és háború van, és hanyatlás minden téren (erkölcsi, szellemi, gazdasági, népszaporulati); és ez az igazságtalan és abnormális rendszer nem versenyképes az ehhez képest igazságos és normális rendszerekkel, tehát hosszú távon a talmudista (judeonáci) rendszer egy vesztes rendszer, amely hanyatlási folyamat lezárása lehet a III. vh. is.

Egy erkölcsi érzékkel bíró ember nem lesz kizsákmányoló, tehát nem lesz talmudista szervezet tagja; de kizsákmányolt sem akar lenni – és akkor következik az a helyzet és felismerés, hogy neki nincs helye a talmudista rendszerben; így viszont két lehetősége van: vagy otthagyja az egész rendszert, tehát az országot, vagy forradalmat és valódi rendszerváltást csinál, amely utóbbi sokkal nehezebb. Már csak azért is, mert ahol talmudista rendszer van, ott általában ugyanúgy szerezték meg a hatalmat, mint a nácik, demokratikusan, többségi támogatottsággal. Egyrészt, az ostoba többség megszavazta, hogy az aljasok legyenek a vezetők, másrészt a többség nem is tud kitermelni magából erkölcsileg és szellemileg jó szinten álló politikai vezetőjelölteket – tehát a talmudista rendszer vezetőileg és többségileg masszívan beállt, mint egy kalózhajó kapitánya, tisztjei és legénysége. Mit tehet az, akinek nem tetszik ez a rendszer, és kevesen van? Elmehet a hajóról, avagy az országból. Mert hogyan fog az ördögökből angyalokat csinálni, hm?

Talmudista uralom alatt álló országban jogi szinten nem számít, hogy én mit mondok, és tökmindegy, hogy mi az igazság, mert a legfelsőbb állami igazság az, hogy – pl. Magyarországon – talmudista uralom van, és a talmudista ügyészek, bírók, rendőrök védelmükbe veszik a zsidó és cigány bűnözőket a magyarokkal szemben; cigánynak gyilkosságért 2 év, ha ennél kisebb bűncselekményről van szó, akkor csak ejnye-bejnye, és ha egy cigány bűnöző állít valamit, akkor neki van igaza egy magyarral szemben; ha egy zsidó – konkrétan Császár „Kapd be a faxom” Előd drogosan közlekedési balesetben halálra gázol egy rendőrt, akkor felfüggesztett börtönbüntetésre, és százezer forint pénzbüntetésre ítélik; magyarnak pedig egy pofonért 2 év, súlyosabb eseteknél életfogytiglan. Ez a talmudista (judeonáci) rendszer, a kettősmércés, az igazságtalan, ahol nem teljesülnek a béke feltételei, úgyhogy marad az elnyomással való fenntartás módszerként, amíg csak bírják.
Talmudista rendszerben az erkölcsös gójok mindenféle sérelmeket fognak elszenvedni, sokkal nagyobbakat is, mint Gandhi Dél-Afrikában…
Tehát van egy házi feladat, hogy melyik az a jó rendszer, amit a rossz helyébe kell tenni, és egy megvívandó küzdelem, harc, háború a normális és élhető életért és rendszerért. „Csak” ennyi, és akkor már nagyjából béke lesz a Földön, mert a nemzetközi és globális problémákat és károkat okozó talmudista fehérgalléros bűnözőknél és a cigány erőszakos bűnözőknél nincs rosszabb embercsoport a Földön.
Ezt a problémát meg kell oldani, ahogy lehet, és utána az utódoknak már jó lesz, nem lesz ezzel terhelve az életük, és foglalkozhatnak jobb dolgokkal, persze a tanulságok soha el nem felejtésével, főleg az igazságtalan eszméket és rendszereket illetően, mert különben történelmet fognak ismételni.

A nagy kérdésre válaszolva, mit tehet egy anti-talmudista, egyrészt, ott hagyhatja a problémát, amíg van hová menni onnan, egy jobban ellenálló országba, vagy távol a civilizációtól. Ez a „rövid, könnyű, egyszerű” megoldás a másikhoz képest; de ettől a probléma még ugyanúgy fennáll, csak az illető távolabb került tőle; viszont ettől akár még utol is érheti a probléma, ha terjed; és terjedni szokott, vö. világuralmi törekvés…
A másik lehetőség, és szükségszerűség, megcsinálni az új rendszert, először az elvét és logikai rendszerét, aztán terjeszteni és felépíteni. Ez időigényes és heroikus munka. De ez van, és nincs jobb – ez az elvégzendő. A Mars-utazás megvalósítása is időigényes és heroikus munka… Nyilván a Mars-utazásnál kisebb az „ellenszél”, ott kevesebb a megoldandó társadalmi probléma, mint egy új társadalmi rendszer bevezetésénél és a rendszer-cserénél, de ez a megoldandó feladat, ha kicsi, ha nagy, mint a piramisok, vagy még nagyobb.

A zsidó nép dióhéjban

2014. július 30., szerda

»Én vagyok a Messiás« – kiáltotta a bíróságon a palesztin fiatalt élve elégető egyik zsidó” (kuruc.info)
A zsidó Messiás elhozza a… gyilkosságot.

A sötétség erői és a pokol tüze a Földön - The forces of darkness and the fire of hell on Earh

A zsidó nép nagy többsége elhozza a… pokol sötétségét és a pokol tüzét.

»Kezeitekhez gyermekek vére tapad« – hirdették tüntetők az izraeli légierő egyik bázisának bejáratánál” (kuruc.info)
A zsidó nép kis kisebbsége elhozza az… ellenük való tüntetést.

A többi zsidó elhozza a… ők nem hoznak el semmit, mert legfeljebb elméletileg léteznek, a számuk gyakorlatilag 0.

Kész, nincs több zsidó.

Így működik az USraeli preciziós népirtás

2014. július 29., kedd

Preciziós népirtás USrael

http://www.liveleak.com/view?i=c77_1406577312

Izraeli légicsapások egy órán belül, teljes a lerombolás

(Az összehasonlításhoz: a fenti fa a jobb oldalon az alsó képen egészen jobboldalra került.)

A zsidó nép többsége ezt akarja, és örül neki.

Ez igazán erkölcsös volt: menekülésre szólították fel a palesztinokat a zsidók, majd szétlőtték az ENSZ-iskolát, ahova bemenekültek” (kuruc.info)

“Holnap nincs tanítás Gázában, mert nem maradt egy gyermek sem” – éneklik erkölcsösék Tel-Avivban” (kuruc.info)

Egyre vérszomjasabb a Talmud népe: 86%-uk támogatja, s csak 7% ellenzi a gázai népirtást” (kuruc.info)

A játékelmélet szerint a legjobb stratégia a kölcsönösség…

 


1. oldal az összesen 1 oldalból1