Bejegyzések 2014. április hónapban


A blog 2016-tól már csak archív, mert az idő és energia
már csak az élet-univerzalista rendszerre van fordítva.
A 2016 előtt kezdődött dolgok frissítésre kerülhetnek.

Önszerveződő európai polgári kezdeményezés a TTIP és a CETA ellen
Témája:
Felhívjuk az Európai Unió intézményeit és tagországait, hogy állítsák le a tárgyalásokat az USA-val a Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerségről (TTIP), és ne ratifikálják az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Egyezményt (CETA) Kanadával.

Céljai:
Meg kell akadályoznunk a TTIP és CETA egyezményeket, mivel ezek számos kritikus elemet tartalmaznak, mint pl. a befektető-állam vitarendezési mechanizmus és a szabályozói együttműködés, amelyek veszélyeztetik a demokráciát és a törvényességet. Meg akarjuk akadályozni, hogy leértékeljék az elért foglalkoztatási, szociális, környezeti, magánéletet védő és fogyasztóvédelmi normákat, és átláthatatlan tárgyalásokban deregulálják a közszolgáltatásokat (pl. víz). Az európai polgári kezdeményezés egy alternatív kereskedelmi és beruházási politikát támogat az EU-ban.

-----------------------------


Csendes séta Ophélie-ért
Silent walk for Ophélie

-----------------------------


Újabb vészkorszak Magyarországon

-----------------------------


Nyílt levél Ilan Mor,
Izrael Állam nagykövete részére

-----------------------------


Antiszemétizmus Izraelben

2014. április 30., szerda

Fellázadt a lány, nem kevés színészi tehetséggel megáldva.

„Yad Vashem holokauszt”

(English below.)

„Helló (Sálom)!
Én vagyok a…
Holokauszt.
Holokauszt.
A legjobb dolog, ami megtörténhetett… na, kivel?
Veletek!
Nekem köszönhetitek, hogy van nektek…
országotok.
Nekem köszönhetően, és csak nekem köszönhetően, van…
hadseregetek.
Nincs olyan, akinek nagyobb köszönettel tartoznátok az elért sikeretekért, mint… na, kinek?
Mint nekem!
Kinek jár a köszönet?
Kinek jár az áldás?
Ki érdemli meg a… tapsot?
Szerintem oly sok év után, jár nekem a taps.
Nem érdemlem meg?
Úgy gondoljátok, hogy nem jár nekem?
De igen, sőt viharos tapsot érdemlek!
Mert hogyan tudnátok igazolni ’67-et nélkülem?
Vagy ’48-at, ha én nem lennék?
Mert ki által vagytok képesek működtetni három millió embert magába záró gettót anélkül, hogy a nagyhatalmak összefognának és kivernék belőletek a szart?
Mert ki által nyomhattok zsidó pörgettyűket (dreidel, trenderli) a babák puncijába,
azt állítva, hogy ez önvédelem,
és senki nem gyanítja, hogy egyszerűen perverzek vagytok?
Gondoljátok, hogy mindezt megtehetitek Nélkülem?
Hogy a teremtőtök ellen mehettek?
Ne feledjétek el, hogy kitől tanultatok!
Minél jobban növekedtek, annál jobban zsugorodik a memóriátok.
Kitől tanultátok azt, hogy embereket etnikai hovatartozás szerint gyűjtsetek össze, majd koncentrációs táborokba vessétek őket?
Hálátlanok!
Én vagyok az anyátok.
Ebből a pinából csúsztatok ki Palesztinába.
Ezek az emlők táplálnak benneteket.
Nekem köszönhetitek, hogy következmények nélkül fejleszthettek atombombát.
Már csak ezért is tapsvihar jár nekem!
Na jó, megelégszem szerény tapssal is.
Csak egy kis tapsot kérek.
(Menjünk tovább. Miért figyelünk rá?)
De úgy nézek ki, mint akit ki lehet használni?
Azt hittétek évtizedeken keresztül, hogy békegalambbá változtatom az általatok lehugyozott betont, s ezért még tapsot sem érdemlek?
Úgy látszik, meg vagytok zavarodva.
Nem vagyok a vendégmunkásotok.
Nem vagyok Hamupipőke jótevő tündére sem.
Mik lennétek ti nélkülem?
Semmik, nullák lennétek!
Csak általam vagytok még itt!
Úgy gondoljátok, hogy az izraeli hadsereg (IDF) jóvoltából?
Ugyan már, ne nevettessétek ki magatokat!
Ki látta el az izraeli hadsereget a kemencéből éppen kijött, még meleg emberi erőforrással?
Nélkülem minden trockista népi front, akár három fegyvertelen taggal is, kinyírná az izraeli hadsereget.
Erkölcsös hadsereg? De kinek a jóvoltából az?
Ki adja magát prostitúcióra azért, hogy a világ erkölcsösnek lássa az izraeli hadsereget, s ezért egyetlen tapsot sem kap?
Már régen hozzászoktam a kurva (arabul: sármútá) szerepéhez,
csakhogy az izraeli hadseregben a kurvák sem dolgoznak ingyen!
Tudjátok, mit?
Szarok rátok és a tapsaitokra.
Láttatok már szaró Holokausztot?
Láttatok?
Mától fogva nincs zsidó nép!
Vége!
Megtagadlak téged!
Megtagadlak titeket!
Nem léteztek, nem is léteztetek soha.
Ez a büntetésetek!
Talán ez majd eszetekbe juttatja, hogy kitől tanultátok a kollektív büntetés gyakorlatát.”

/Júszef el-Kudszi – Kuruc.info nyomán/

Hello
I am the…
Holocaust.
Holocaust.
The best thing that ever happened to whom…?
To you!
Thanks to me you have a…
country.
Thanks to me and only me you have an…
Army.
There is no one more responsible for your success than whom…?
Than me!
Thanks to whom?
To whom the blessings?
Who deserves… applause?
I think that so many years I deserve applause.
Don’t I deserve?
Don’t you think I deserve it?
I even deserve loud applause!
How could you have justified the 67 without me?
The 48 without me?
Because of whom can you manage a ghetto of three million people without the superpowers coming together and beat the shit out of you?
Because of whom can you push dreidels into babies pussie,
to claim that this is self-defense,
and no one will suspect that you are simply perverts?!
Think you can manage without Me?
You go against your creator?
(Has Frankenstein taken revenge on his creator? Where you learned this from?)
Do not forget from whom you have learned!
The more you grow the more your memory shrinks.
Who have you learned from to collect people according to their ethnic background
and throw them into concentration camps? (I’m your truth.)
Ungrateful!
I am your mother.
From this pussy you slipped to Palestine.
These are the breasts that feed you.
Thanks to me you can develop an atomic bomb without interruption.
And only because of this, I deserve loud applause!
Ok, all I want are just some applause.
Just some applause.
(Come on. Why do you give her a voice?)
Do I look like someone you can take advantage of?
Did you think that for decades I will turn the concrete that you piss into peace doves and won’t get for it even one handful clap?
I think you are confused.
I’m not your foreign worker.
I am not the good fairy from Cinderella.
What are you without me?
Nothing, gurnisht!
Only because of me you’re still here!
You think it’s because of the IDF? You make me laugh!
Who provided the IDF its human resources hot hot straight from the oven?
Without me every popular front for trotskysm, with three members, without weapons would have fucked the IDF!
A moral army? Because of whom?
Who sells herself so the world would see the IDF as a moral army, and doesn’t get for it even one hand clap?
I got used to be the slut a long time ago.
But even in the army, sluts do not work for free!
You know what?
I shit on you and your applause.
Have you ever seen a Holocaust shit?
Have you?
From now on there is no Jewish nation!
Finished!
I deny you!
Denying you!
You do not exist, and you never existed.
Punishment!
Perhaps it will also remind you from whom you have learned to give collective punishments.

(tovább…)

A világ legkeményebb állása

2014. április 30., szerda

Mire tanít az állami iskola?

2014. április 21., hétfő

Ez az extra, be nem tervezett post kihagyhatatlan a világ működésének megértéséhez; eddig politikával foglalkoztam, viszont az új generációkat illetően a politika és az (új generációk által működtetett) állam alapja az iskola – amely intézmény bizony 2014-ben is csak állami rabszolgaképző, ahogy már régóta.
Ha csupán az átadott ismeretanyag használhatóságát nézem, akkor a tanítás az általános iskola 4-ik osztályánál véget érhetne; megtanítottak írni, olvasni, számolni, olyan szinten, amire a mindennapi életben szükség van; a továbbiakban olyan dolgokra tanítanak meg, amikre a mindennapi életben nincs szükség, ellenben nem tanítanak meg olyan dolgokra, amikhez az életképességhez, a szabad, önálló élethez szükség lenne. Innentől kezdve az állami iskola már rabszolgaképző, ami a papíristenről (bizonyítvány, diploma), és a rabszolgatartók érdekeiről szól. Megtanít arra az állami iskola, hogyan legyél sikeres egyéni vállalkozó, minden körülmények között életképes és sikeres ember? Erre ugyan nem – hiszen akkor kik szolgálnák a rabszolgatartók érdekeit és céljait? Az önállóan életképes szabad emberek társadalma egy egészen más rendszer, nem a rafinált és aljas pásztoroké, és az általuk terelt, és a függőségbe, az uralmuk alá hajtott csordáé. Az egyén önerőből kivonhatja magát bizonyos fokig a rabszolgatartó és rabszolga rendszerből, csak akkor az egyén áll az egész államgépezettel szemben, és konfliktus esetén nem kétséges, hogy ki marad alul, ki lesz a legyőzött; egy fecske nem csinál se nyarat, se rendszerváltást.

Szent-Györgyi Albert már 84 éve megfogalmazta, hogy mi a baj az (állami) iskolával, és a tanárokkal, és azóta csak annyit változott a helyzet, hogy még rosszabb lett.
Másrészt, miért kellett volna bárminek is változni, hiszen a rabszolgatartó rendszer „jól” működik?
Ez az az ország, ahol megállt az idő, sőt, visszafelé halad, és ez az az ország, amelyet az értelmesebb, céltudatosabb, racionálisabb országok végül is lenyomnak… mert az élet és az evolúció nem áll meg.
Mit lehet tenni egyénként? Mindazon fontos dolgokat, amelyekre az állami iskola nem tanít meg, megtanulni, rájönni önerőből: a valóban fontos, az élethez szükséges tudás, és a terelésnek, dirigálásnak, befolyásolásnak ellenállás képessége felszabadít a rabszolgasors alól.
Például Spinoza, az üvegcsiszoló zsidó filozófus, az egy jó út; és a többi ilyen is jó út, ahol az egyénnek nem kell (állami) rabszolgának lenni ahhoz, hogy meg tudjon élni. Akkor, mi legyen? A legjobb az, de egyben a legidőigényesebb is, ha valaki elvégzi az állami rabszolgaképzőt magas szinten, és mellette megtanulja azokat a dolgokat is, amikre az életben valóban szükség van, ezt, a megfelelő iskola híján, leginkább önerőből. A másik jó út, otthagyni az állami rabszolgaképzőt akkor, amikor már valaki önálló és sikeres vállalkozóként is meg tud állni a lábán, mert egyszerre két helyen (az állami és a magánszektorban) úgysem lesz jelen. Hogy Észak-Koreában, és a hasonló helyeken mi a helyes? Leginkább sikeresen megszökni egy élhetőbb országba, mert ott egyértelműen az a választék, hogy vagy rabszolgatartó lesz valaki, vagy rabszolga, és az előbbi erkölcsileg rossz, utóbbi pedig életkörülményileg. De ettől még szaporodni minden körülmények között kell, máskülönben csak a kihalás van.

Szent-Györgyi Albert 1930-as felvétele” (www.youtube.com)

Szent-Györgyi Albert évnyitó beszéde 1930-ból (tanuljtanulni.hu)

Hazánk ma legválságosabb óráit éli, melyekben szüksége van fiainak minden szikrányi képességére, ha nem akarja, hogy neve az élők soraiból kitöröltessék. Ez a súlyos megpróbáltatás iskolarendszerünk elé is új célokat, új követelményeket állít. Az iskola, mint a jövő építője és formálója döntően szól bele nemzeti létért való küzdelmünk kimenetelébe.

Ezért örömmel vettem a Testnevelési Kongresszus bizottságának megtisztelő felszólítását előadás tartására, mely alkalmat adott nekem arra, hogy a testnevelés kapcsán megvizsgáljam azt, hogy a mai iskolarendszerünk, mely a régi jó idők öröksége, megfelel-e az új és megváltozott idők követelményének. Vizsgálatom eredményét rövid szavakban bocsájtva előre úgy foglalhatnám össze, hogy a mai iskolarendszerünk nem felel meg az idők új és súlyos követelményeinek.

Ha az iskolának a testneveléshez való viszonyát akarjuk megvizsgálni, először arra kérdésre kell felelnünk, hogy mi tulajdonképpen az iskola. Mi az iskolának a célja és hivatása? Engedjék meg, hogy mint egyetemi tanár, ezt a kérdést a hozzám legközelebb álló intézmény, az egyetem példáján világítsam meg kifejtvén azokat az elveket, melyek nézetem szerint minden iskolát kell, hogy irányítsanak az elemitől az egyetemig.

Mi tehát az egyetem célja és hivatása? Ebben a kérdésben a vélemények a különböző országokban igen eltérőek. Az egyetem, mint minden iskola, a tanítványaival két dolgot tehet: taníthatja és nevelheti őket. Az európai kontinensen a legtöbb egyetemnek az a felfogása, hogy ő nem nevelő, hanem tisztán tanító intézmény, szakiskola. Ha ezt az álláspontot tesszük magunkévá, akkor nem sok mondanivalónk van a testnevelésről. Ebben az esetben az egyetem egyetlen célja, hogy a kötelező tanítási idő alatt hallgatói fejébe 100 vagy 200 kilónyi könyv tartalmát átpréselje, ez után ismét szabadlábra helyezvén őket. Ebben az esetben az egyetemnek csak arra kell vigyáznia, hogy hallgatóit éppen csak annyira terhelje meg, hogy ne mindjárt az egyetemen roskadjanak össze a tanítás terhe alatt. Ezt a célt mi a mai tanítási rendszer mellett már el is értük, ami a magyar nép bámulatos szívósságáról tesz kétségtelen tanúbizonyságot. Ha körülnézek itthon, ha számot adok magamnak rövid tanári működésem tapasztalatairól: legnagyobb szomorúság és a legnagyobb keserűség tölt el. Az a hallgatóság, amelyet a kezem alá a középiskola küld, minden vele született tehetsége mellett is, kevés kivétellel, nem csak tudós képzésre, hanem minden nemű felső kiképzésre teljesen alkalmatlan. Annak az előzetes kiképzéséről el lehet mondani a rövid orvosi jelentés szavait: az operáció seikerült, a beteg meghalt. A tanítás jó volt, a gyermeket megölték, abból a 12 évi magolás és drukkolás kivert, kigyilkolt minden eredetiséget, minden érdeklődést. Azt már semmi más nem érdekli, minthogy hányadik lap aljától hányadik lap tetejéig kell a leckét megtanulni, hogy a vizsgán átcsúszhasson és egyetlen vágya és reménye az, hogy megszerezvén a diplomát valami állami álláshoz jusson és ilyen módon a saját életének a terhét és nyűgét az állam nyakába varrja.

Ma nálunk minden 6 éves gyermekkel az történik, ami szokott történni minden apagyilkossal, hogy elítélik 12 év szabadságvesztésre és szigorított kényszermunkára. Az iskolában a gyermeki lélek minden erénye, a pajkosság, a vidámság, az elevenség bűn. A gyermeki lélek tudásra való szomját magolással és fenyegetéssel, élettelen tanítással elégítik ki. És mikor 12 év után ilyen előkészítéssel a serdülő ifjút hozzánk küldik az egyetemre, mi az után tanítjuk, tanítjuk és tanítjuk őket. És amikor az után további 5 év alatt végleg megfosztottuk őket a szabad cselekvés és gondolkodás minden képességétől, akkor hirtelenül kilökjük őket az életbe, és még a végén azon csodálkozunk, hogy ott nem tudnak a saját lábukon megállni, és hogy ez a szegény ország nem tud a maga nyomorúságából kivergődni.

Hogy csak az lehet igazán ember, aki igazán gyermek is tudott lenni, régi igazság. Hogy csak az egészséges ember lehet igazán hasznos tagja a társadalomnak, ahhoz kétség nem fér. Mi nem embereket nevelünk, hanem a tudálékosság mázával megkent féltudósokat, akik a közéletre alkalmatlanok és a tudományhoz nem értenek. Az iskolának végre meg kell értenie, hogy alá kell rendelnie magát az állam céljainak. Az államnak pedig első sorban tetterős polgárokra van szüksége és ezeket kell az iskolának nevelnie. Ez fontosabb, mint az összes rendhagyó igék, évszámok és képletek együttvéve. Hogy az iskola mit ad a mi elvett drága kincsinkért, a kivert érdeklődésért, a megcsonkított egészségért, az elnyomott szabadságért és önállóságért, azt nekem, sok érdeklődésem ellenére sem sikerült kinyomoznom.

Az egyetemen a kémia tanításánál szerzett tapasztalataim mutatják, hogy a középiskolából kikerült ifjúság a természethez vagy a természettudományhoz nem ért. Modern nyelvet úgy, hogy egy egyszerű levelet lennének képesek megfogalmazni, vagy egy idegennek beszélni, nem tudnak. A klasszikus nyelvekből, amire a legtöbb időt fordították, annyit sem tudnak, hogy a saját passziójukra képesek legyenek egy klasszikust elolvasni. Az ókor szelleme tőlük távol áll, és az igazi történelemből pedig, abból, hogy az emberiség hogyan emelkedett a mai tudásának és gondolkozásának magaslatára, abból annyit tudnak, hogy egy hollandi hasonlattal éljek, mint a tehén tud abból, hogy hogyan kell tojást rakni. Irodalmi műveltségről szó sincs, és ha legalább az érdeklődésük maradt volna meg, hát megvigasztalódnék.

Szavaimat rövidre akarom fogni. Az én legmélyebb meggyőződésem szerint az egyetlen út egy nemzeti megújhodás felé csakis mélyre szántó, tág lelkű tanügyi reformon át vezethet, amely tanügyi reform nem csak a tanítás anyagát és mennyiségét, de egész szellemét változtatja meg a legtetejétől a legaljáig, az elemitől egészen az egyetemig. Egy ilyen új tanrendszerben a sportnak, mint a test, és a testen át a lélek nevelőjének tág tere kell, hogy nyíljék, amely összhangban áll nem csak a pedagógia, de az egyszerű emberi ész és természet követelményeivel is. De ily reformot ne tessék tőlünk várni. Mi tanárok és tanítók, pedagógusok vagyunk. A mi szellemességünk a reform körül ki fog merülni abban, hogy még néhány tantárgyat beszorítunk a tanrendbe. Mi, ha tornáról és sportról lesz szó, mindig csak azt fogjuk mondogatni, hogy nekünk a tanítás céljaira az ifjúság minden percére szükségünk van. És ha majd megnyújtjuk a kötelező tanidőt a mainak duplájára vagy 10-szeresére, mi akkor is csak azt fogjuk mondani, hogy felfedeztünk még egy tárgyat mely nincsen kellő terjedelemben tanítva, és amelyből az ifjúság még mindig kevesebbet tud, mint a szaktanár és időt most sem nélkülözhetünk.

Még egy vélemény az iskoláról, amivel nagyjából, zömében egyetértek:
6. Rabszolganevelés: Az oktatásrendszer” (nemadjukfel.blog.hu)

Nagyon „jó”, ez ám a tudás (ez már nem is pisa) – és még csodálkozik valaki, hogy a háttérhatalom kormányoz?
Bombahír TV: A Nagy Egyetemista-teszt I.: ELTE vs BME” (vimeo.com)

Bombahír TV: A Nagy Egyetemista-teszt II: PSZF vs. Közgáz

Bombahír TV: A Nagy Miniszterelnök-teszt” (vimeo.com)

Bombagyár TV: Szabadkőműves piknik” (vimeo.com)

Környezeti depresszió

2014. április 16., szerda

Utolért ez a lelki betegség, és annyira, hogy már engem is zavar.

A tünetek: lelassulás, ej, ráérünk arra még, az elvégzendő feladatok nincsenek elvégezve, és az elegem van az egészből (ti. amiben vagyok) érzés, és kezdek egy téli álmot alvó medvéhez hasonlítani, miközben pont ez az, amit nem tehetek meg „büntetlenül”, úgy, hogy ne legyen negatív visszahatása.
Közben működik a negatív visszacsatolás is: elegem van ebből, abból, amabból, aztán a kihagyott, elmaradt dolgok miatt még rosszabb lesz a helyzet, tehát még jobban elegem van egyre több mindenből. A depresszióba hosszú távon bele lehet halni, úgyhogy csak két út van, vagy lefelé, vagy felfelé, mint pl. az alkoholizmusnál.
Ami jól működő embereknek nem kerül erőfeszítésébe, mert megy magától, ahhoz a depressziósnak erőfeszítés kell – mint amikor elsorvad vagy lebetegszik egy végtag, és újra formába kell hozni, felhozni a normális szintjére – és a végtag az egyszerűbb eset, mert ott minden látszik és nyilvánvaló.

Az okok: ellenséges, kártékony, rossz környezet, és az arra adott reakció, pl. nem meghatározott eredetű szorongás, ahol már az is sokat segít, ha meg van határozva az eredete, a problémafeltárás, hibafeltárás részeként.
A konklúzió az, hogy nem minden környezetben működök jól, hibás az önvezérlésem, és ez kiküszöbölendő.

A fizikai környezetről: a XIII. kerület, a pusztítás és pusztulás száma, Magyarország legsátánibb területe, és az egyik legkriminálisabb is, egy szellemi fekete lyuk, ahol, ha nincs ellenerő, azonnal kezd hatni a „gravitáció”, és pont úgy, a lebénítás irányába. Bőven sokszor mondtam már a szüleimnek, hogy költözzenek el, de hiába mondtam, úgyhogy világos, hogy nekem kell elköltöznöm, de ez jelen esetben bonyolult, tettek róla, hogy az legyen, és az első kérdés az, hogy hova. Most már megvan a hova, mert ismerem már a judeonáci-háttérhatalmi világtérképet: Észak-Amerika, Anglia, és a Közel-Kelet a központ, az európai országok többsége a tartomány, provincia, Észak a periféria, Ázsia pedig nem igazán fehér embernek való, ez a választék, amiből ki kell választani a legkevésbé rosszat, tehát így a legjobbat.

Depressziós ok: mióta internet van, a hírek már egy külön depresszió-kategóriává nőtte ki magát. Persze a rádió, TV se „piskóta”, de az internet a „csúcs”, mert ott nincs limitálva sem az időtartam, se fix tartalom-folyam nincs, az állatkerti hírekkel a végén.
Úgyhogy most összefoglalom a híreket: lezuhant, elsüllyedt, kigyulladt, árvíz, tűzvész, robbanás, megfagyott, megégett, felborult, összeütközött, megsebesült, meghalt, az áldozatok száma…,, meglopták, kirabolták, megerőszakolták, megölték, bankrablás, csempészés, megtámadták, terrorista, ámokfutó, lövöldözés, minden nap keresik az eltűnt maláj repülőgépet (na, megvan-e már? Meg ne nézd.), madárinfluenza, ebola, lépfene… Mik a hírek, támadnak az írek? – az afgánok, az amerikaiak, irakiak, palesztinok, zsidók, ukránok, oroszok, szírek, és a többiek?
És akkor még a politikáról nem is volt szó: ki mennyit lopott ma? Milyen hülyeségekre költötték az államot képviselők az adófizetők pénzét?
Ezek a hírek jönnek a média futószalagján minden nap; és ha ezt tudod, akkor tudod, hogy mik a hírek, csak a napi bontást, az aktuális napi eloszlást nem tudod.
Hírek címszó alatt ömlik a monitorról a világ szennye, nyomora, baja, legrosszabbja, legalja – és ettől legyen jó közérzetem? Nem vagyok perverz. Hogy depressziós se legyek a sok nyomorúságtól, de ne is legyek érzéketlen, ez nehezen elérhető cél, de nem lehetetlen. Amíg nincs elérve ez a cél, addig csökkenteni kell a beengedett mocsokmennyiséget, ha a sokat nem viselem jól.
Egyébként is úgy látom, hogy a napi hírek 90-akárhány százalékát felesleges tudni, és ennyi része mehet a kanálisba, érintetlenül. Nem szabad hagyni, hogy elárasszanak a gyakorlatilag nem érintő, viszont negatív dolgok.
A téged érintő, valóban fontos híreket viszont vagy nem tudod meg a judeonáci médiából, vagy csak utólag, pl. a Csernobil típusú dolgokat, vagy, hogy leállt a budapesti felszíni tömegközlekedés nagy része, mert leesett 10 cm hó, a metrókra pedig nem lehet felférni. Jár-e az x villamos reggel 5 (6, 7) órakor? (Tipp: nem jár.)
Egy aktuális példa (2014. 17. hét):
Fényes nappal késeltek a 4-es, 6-os villamoson – a BKK megpróbálta elhallgatni” (kuruc.info)
Késelés volt a 4-6-oson” (index.hu)
A hét elején, kedden volt a késelés, és már pénteken meg is tudhattuk a hírt az utasok által. Judeonáci rend van, az, hogy amiről nem beszélnek, az „nincs”.
Ki is a hírelhallgató BKK vezérigazgatója? Vitézy Dávidka zsidócska, nahát, micsoda „véletlen”…
Vitézy Dávidot szakmai tudása emelte a BKK élére” (www.bpn.hu); az, b+, a judeonáci szakma tudása, „a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola kitűnő érettségijét követően”, Tarlós és a Fidesz támogatásával… „Videó: Eltemették a BKV-t” (hvg.hu). Történhetne Dávidkával és köreivel egy „forgalomtechnikai leállás”, lehetőleg végleges, ez jó hatással lenne az ország normális működésére.
A hírfolyam nagy része felesleges, ami meg nem felesleges, az el van hallgatva, és, ha az internetről van szó, napi negyed óránál nem is érdemes többet rászánni; TV, rádió esetében még ennyit sem. Öt perces hírösszefoglaló, aztán ami benne van, az benne van, ami nincs az nincs, és kész. Idáig kell eljutni. Hogy elolvas valaki néhány tudományos cikket, az más, az nem depressziós ok, az tudomány.
Mennyi híreket fogyasszunk? Minél célirányosabban minél kevesebbet. Ehhez viszont a hírfogyasztásról egész rendesen le kell szokni, és ehelyett értelmesebb, fontosabb, jobb dolgokat csinálni.
És akkor most megnézem, hogy mik a… Nem nézem meg. Inkább játszok egy parti mahjonggot, és közben kitalálom, hogy mik a valóban fontos, lényeges és hasznos elvégzendők, és ráhangolódok ezekre.

A probléma megoldása: két része van, az egyik az az önmeghatározott cselekvési terv, amely által kikerülök a rossz környezetből; ezt következetesen és jó tempóban végig kell vinni. A-ban vagyok (földrajzi hely, társadalmi és lelki állapot), ami rossz, B-be kell eljutnom, ami jó.

A másik része a rossz környezetre való érzéketlenedés: a szükséges szinting „vissza kell húzni az antennákat”.
A rossz környezet egyik része az internet és a hírek; ettől csak úgy „zuhanok”, ez az „alkoholista” rész, és ezt a részt vagy ki kell küszöbölnöm teljesen, vagy teljesen önfegyelmezetten pár perc után azt kell mondanom, hogy állj, és a folytatás már csak holnap. A hírfalással a kíváncsiságom és tudásvágyam kielégül, de olyan áron, ami nem éri meg. A blogírás is a depresszió része, leginkább a témája miatt: a rothadt politikacsinálók rothadt politikája, phej; úgyhogy lesz még 3 post, mert már be van tervezve, és a többi már csak a hiánypótlás.
A másik része a rossznak a tényleges, fizikai környezet, ami jóval nehezebben kiküszöbölhető; attól megszabadulni kell, mint a haláltábortól, a barakktól, legyen az legvidámabb, vagy a legszomorúbb, és nem egy másik haláltáborba vagy barakkba kell átmenni, mert az nem old meg semmit, értelemszerűen, hanem tudni kell, előzetes ismeretek alapján, hogy hol van élhető, és legalább annyira normális hely, környezet és életforma, hogy ne váltson ki depressziót.
Minden környezet adottság, és én nem alkalmazkodok jól minden környezethez; akkor viszont ez azt kell, hogy kiváltsa, hogy nem maradok abban a környezetben, és minél gyorsabban ott kell hagynom, persze annak ismeretében, hogy hol van a számomra megfelelő hely, mert erőfeszítést tenni, hogy idő, energia, pénz árán ugyanolyan, vagy még rosszabb helyre kerüljön valaki, az rossz döntés, és bár a rossz döntések sora lehet a jó döntéshez vezető út, de a legjobb ezt minél célirányosabban, a próbálkozás és tévedés kerülői nélkül tenni.
Egész komolyan, tudatosan és önfegyelmezetten önmagára kell koncentrálnia az embernek: mi a tervem, mit akarok elérni, milyen akarok lenni, és a minden eltérésnél, a legkisebbnél is, korrigálni kell. Tehát szigorú önszabályozás kell, és a tervnek olyannak kell lennie, ami nem terhel túl a meglévő képességeken, nem sok és nem kevés kell, hanem a teljesíthető és teljesítendő, ehhez pedig jó időbeosztás kell.
Akár depresszióval, akár idegösszeroppanással reagál valaki a rossz környezetre, ez negatívan hat vissza az egyénre, az egy leépüléshez és halálhoz vezető negatív spirál, úgyhogy ez ellen tenni kell, megfelelően, céltudatosan és célirányosan.
Ha nem sikerül az öngyógyítás, akkor még mindig felírathatok antidepresszánst, úgyhogy van B-terv.

Erősen ajánlott cigányügyi videó

2014. április 15., kedd

„Tolvaj cigány gyerekek [BBC Gypsy Child Thieves] magyar felírattal”

Polkorrekten is be lehet mutatni, és el lehet mondani, hogy mi a valós helyzet.

A maffidesz megint kétharmaddal nyert a társadalmi tömegkatasztrófa sújtotta országban

2014. április 13., vasárnap

Megvan a Fidesznek a kétharmad” (index.hu)

Átütő erejű győzelem (vastagbor.blog.hu)
A Fidesz-KDNP olyan átütő erejű győzelmet aratott, amelynek jelentőségét ma még fel sem lehet mérni.
Magyarország ma a legegységesebb nemzet Európában.” – mondta tegnap éjjel Orbán a győzelmi beszédében.

Az “átütő erejű győzelem” azt jelentette, hogy elveszítették a 2010-es szavazóik negyedét, 650 ezer embert.
De ezzel a jelentős veszteséggel is újra a kétharmadon vannak, így most már érthető, hogy miért a választójogi törvény volt a Fidesz legátgondoltabb, legalaposabban kidolgozott “műve”.
Sőt, ha úgy nézzük, akkor 44,54% szavazott a “folytassa” címmel futó programra, 51,76 pedig arra, hogy inkább mégse.
De a Fidesznek áll kétharmadon. És a nemzet egységes.
(…)

Az alábbi volt a szavazás előtti álláspontom – és most is az, sőt:
Fidesz-KDNP kétharmad ismét = nagyon hülye a többség, (f)idióta, negatív eset;
Fidesz-KDNP győzelem = szimplán hülye a többség, negatív eset;
Bármelyik másik, már bizonyítottan tolvajpárt győzelme a bennük való tévhit által = még mindig hülye a többség, negatív eset;
A tolvajpártok erőegyensúlyára s(z)avazás = nem hülye a többség, tudják már mi az elérhető legkisebb rossz abból a választékból, ami van, de egyébként tehetetlenek, negatív eset;
Korrekt, becsületes, hozzáértő emberekből alakult pártok, és rájuk szavazás = nem hülye a többség és nem is tehetetlen, pozitív eset.

Választás után annyit tudok még hozzátenni, hogy a Fidesz is csal, és a választók többsége is nagyon hülye – ez a duplán bebiztosított irány a gödör alja esete. Rossz csürhe rossz pásztort kap – és a nagy szabadtéri elmegyógyintézetet, ahol demokratikusan az ápolandók vannak hatalmon.

Nézzük a Fideszes „trükkök százaiból” a választási manipulálás – röviden, csalás – részt:

1.) A számukra legtöbb mandátumot hozó választás-manipulálás, hogy úgy változtatták meg a rendszert, hogy a győztes is kapott a töredékszavazatok alapján kompenzációt, és ettől még aránytalanabb lett a mandátumrendszer, mint előtte volt.
Az Együtt-PM jogi lépéseket tesz a választási rendszer ellen (index.hu)
Az új választási rendszer legvitatottabb eleme, a győzteskompenzáció miatt jogi lépéseket kezdeményez az Együtt-PM, mivel ez az eljárás sérti a szavazategyenlőség jogát: az aránytalan listás mandátumelosztás miatt a győztesre leadott szavazat többet ér, mint egy vesztes jelöltre leadott.
(…)
A választási rendszer átalakításának a végeredmény szempontjából legfontosabb eleme a győzteskompenzáció, amely szerint a győzelemhez nem szükséges szavazatokat hozzáadják az egyéni körzetben győztes párt országos listájához. Azaz, ha például a Fidesz egy körzetben 10 ezer, a baloldali pártszövetség pedig 8 ezer szavazatot kapott, akkor a győzelemhez nem szükséges 1999 szavazatot hozzáírják a Fidesz országos listájához.  Korábban ilyen esetben csak a vesztes pártra leadott szavazatok kerültek az országos listára.
(…)
Mindez azt is jelenti, hogy az új rendszerben az egyes pártok szavazóinak – és szavazatainak – „értéke” nem egyenlő; ha az érték alatt értjük, hogy milyen hatékonysággal válik az parlamenti hellyé. Egyszerűbben fogalmazva: egy-egy parlamenti mandátumhoz nem ugyanannyi szavazat kellett a Fidesznek, mint a baloldalnak, a Jobbiknak vagy az LMP-nek.
(…)
Az eddig összeszámolt szavazatok alapján az látszik, hogy a kormánypártnak 31 833 szavazónként összejött egy-egy parlamenti hely, míg például a baloldali pártszövetségnek 66 309, a Jobbiknak 84 879, az LMP-nek pedig 94 424 szavazóként járt egy mandátum.
(…)
Fidesz-KDNP győzteskompenzációval 133 parlamenti fidesznyik (megvan a kétharmad), győzteskompenzáció nélkül 126 (nincs meg a kétharmad).

2.) Az ellezékiszavazat-forgácsoló kis pártok bonanzája. Az 1 db kopogtatócédula helyett az aláírásgyűjtő ívekkel, a 750 helyett az 500 db-os támogatói aláírással (a többeknek is adhatóval), és az ellopható állami támogatási milliókkal a kis pártok és a pénzre utazó kamu pártok az ellenzék nagyobb pártjaitól vontak el szavazatokat, még ha nem is jelentős számút, de lehet hogy egy mandátum múlott ezen is.

3.) Megtévesztő nevű pártok az ellenzéki oldalon. Az MSZP és társai a választás előtt össze-vissza nevezgették magukat, a Fidesz pedig örömmel hagyta; holott pártbejegyzésnél feltétel, hogy ne legyen hasonló nevű, összetéveszthető párt. Ehhez képest volt az MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP (Összefogás, Kormányváltók), és volt az EGYÜTT 2014 is, akik 14052 szavazatot kaptak, és volt ÖSSZEFOGÁS is 6529 szavazattal. Ez az irányított káosz esete.

4.) A kétfordulós választás helyett az egyfordulós a legtöbb szavazatot kapott pártnak, tehát a Fidesznek kedvez.

5.) A szomszédos országokban élő magyarok levélben szavazásával, ámde a távolabb élő magyarok külképviseletre küldésével („a több százezer külhonba szakadt magyarnak – érthető okokból – csak egy töredéke, 24059 fő vette a fáradságot, hogy éljen a választójogával.”) a Fidesz az ellenzéktől vont el szavazatokat. Akik előre tudhatóan a Fideszre szavaznak (95%-a szomszédos országokban élő magyaroknak rájuk szavazott) azok szavazhatnak levélben; akik előre tudhatóan nem a Fideszre szavaznak, azok menjenek el szavazni a külképviseletekre. Kettősmérce…

6.) „Az idősek otthona, ahol nem szavazhattak (index.hu)
(…) „Elnézést és megértést kérünk mindenkitől, akihez nem ért el a mozgóurna a szavazás zárásáig. Sajnos ilyen esetekben nem létezik jogorvoslati lehetőség.” (…)
„Sajnos” nem vagyok se elnéző, se megértő. Sajnos elfogyott a mozgóúrna, talán próbáljanak meg szavazni 4 év múlva, hát ez kurva-durva Fideszes… „Véletlenül” pont a XII. ker.-ben fogyott el, máshol nem, és „véletlenül” pont a nyugdíjasotthonnak nem jutott…

Ez egy manipulált, egyenlőtlen feltételrendszerű, „lejtős pályájú” választás volt, és a Fidesz által alkalmazott, illetve lehetővé tett manipulációk által érte el a Fidesz a kétharmadot, amelyek nélkül kellő távolságban lenne a kétharmadtól.
Így viszont, ezek által lett meg a kétharmad.
E nélkül is nyert volna a Fidesz, egyszerű többséggel, de nekik manipulálni is kellett. Miért? Csak. Mert ők ilyenek, ilyen a természetük.
Röviden: ez egy elcsalt választás, amit a Fideszesek a módszereikkel a maguk javára csaltak el; és persze minden csalás legális, ha a Fidesz követi el; ha nem ők követik el, akkor meg nem az.
Már csak azért is érvénytelen ez a választási eredmény (és itt most nem arról van szó, hogy nyert volna-e a Fidesz), mert az aláírásokkal csaló kispártokat ki kell zárni („a rendőrség már összesen 32 választási csalásos ügyben nyomoz”). Ha nincs kizárás, akkor is csalás történt a választáson, tehát érvénytelen az eredménye.
Ha nem érvénytelenítik, a Fidesz akkor is egy olyan választáson nyert, ahol csalások történtek, amit a Fidesz tett lehetővé (gondatlanságból vagy szándékosan).
Tehát a Fidesz egy korrupt és kártékony párt (bár nem az egyetlen).

Csal a Fidesz!

A Fideszesek csalásai erősen erodálják a szavazás és a demokrácia hitelét és az intézményét. Mit szóljon ehhez a választópolgár? Ezek úgyis csalnak, minek menjek szavazni?
Ha a választópolgárok többsége nem jut el odáig agyilag, hogy a Fideszt le kell szavazni, úgy, hogy agyagba legyenek döngölve a narancskommunisták is, mert enélkül egyre inkább egy nagy pöcegödörré válik az egész ország, és akik ott vannak, elmondhatják, hogy szarban vagyunk – mert ezt szavazta meg a szavazók többsége – akik lehet, hogy szarevők, mazochisták, lelkileg defektesek, sőt, biztos. Ha ott tartanának agyilag, mint én, akkor 4 db 25%-os párt lenne az Országházban, akik optimálisan, az elérhető lehető legjobban lefogják egymás lopkodó kezét.
A következő 4 évben, főleg a végén, radikális változás valószínű, mint pl. polgárháború. Ez így nem mehet tovább, mert már a fizika területére, a fizikai lehetetlenséghez jutunk el… és persze ott van a nyirkai jóslat is, ami eddig bőven bevált.

Mik történtek a Fidesz-KDNP véglegesített győzelme napján, kvázi a nap megünnepléseként?

2014-04-12.
“Győzött a kétharmad, megindultak a gépek” – a Fidesz-haverok elkezdték a kishantosi mintagazdaság beszántását (kuruc.info)

Ledózerolják a kishantosi mintagazdaságot (index.hu)

Még a 98 százalékos különadót is vissza kell fizetniük a nagy forradalmároknak (kuruc.info)

Visszajár a végkielégítés-adó (www.origo.hu)

“WC-papírra sincs pénz, de a TEK-esek Q7-es Audikkal furikáznak” – őszintesége miatt rúgtak ki egy rendőrt (kuruc.info)

Sós Tamás öntudatosabb kommunista annál, hogy lemondjon tisztségeiről holmi csalás miatt – visszatámad (kuruc.info)

A judeonácik világképe

2014. április 10., csütörtök

A judeonáci kígyó feje képes a világot színesben látni, színszűrőn át, ahol a színszűrő a Talmud és a Tóra, illetve az ezekben található tanok a zsidók kiválasztottságáról, stb., amely tanokat és a hozzá tartozó mentalitást a világi zsidók is átvették.

A judeonáci kígyó testét alkotókhoz képest viszont a faék már egy bonyolult szerkezet. De mivel a kártékonyság a lényegük, erre a célra megteszi a vírus-szint is…

Van a kétbites judeonáci, aki két biten ábrázolja az emberi társadalmat: 1 biten van ez az eldöntendő kérdés: zsidó vagy gój? Ha gój, akkor következik a 2 bit, birka gój-e – akit a judeonácik tudnak irányítani, becsapni és felhasználni a céljaikra, és akit lenéznek és megvetnek –, vagy náci gój, akit a judeonácik nem tudnak irányítani és felhasználni a céljaikra, ezért gyűlölik, és ő a náci gój, függetlenül attól, hogyan viszonyul Hitlerhez és a náci ideológiához.

Van az egybites judeonáci: ha nem judeonáci, akkor náci.

És az evolúciójuk csúcsa, a nulla bites judeonáci: amikor végre megszűnnek létezni.

Mindezt annak kapcsán írom le, hogy a zsidó Schiffer Andrásból is náci lett, a fentiek alapján.
Schiffer képes volt az újabb Szabadság-téri szoborállítás kapcsán a saját véleményét mondani, hiába akarta K. (sz)Olga minden erejével rávezetni a „helyes” útra, tehát a judeonáciilag polkorrekt útra.
Schiffer azt mondta: „Az emlékmű rossz, de túl nagy a hiszti miatta.”
Ilyet egy hithű judeonáci nem mond, ez náluk nem szalonképes, ezért kizárják a „szalonból”.
Ahelyett hogy szépeket hazudtál volna, mondd meg az igazat, és a judeonáciknak náci leszel.
Az, hogy a judeonácik hazug világban élnek, és mindenkit hazugságban akarnak tartani, világos, mint a Nap.

Schiffer András: Lenáciznak, lincseléssel fenyegetnek (www.origo.hu)

Nem csitulnak az indulatok Schiffer András körül az elhíresült ATV-s interjúja óta. Az LMP társelnöke a Facebookon írt arról, hogyan pocskondiázzák és fenyegetik őt magukat demokratának tartó emberek.

“Szabó Zoltán (DK) simán lenácizott. Egy nyugalmazott legfelsőbb bírósági bíró (volt bírósági szóvivő) görénynek, ‘aljas sunyi kis mocsoknak’ nevezett, egy már korábban elhíresült nyelvész leköpéssel, mások utcai lincseléssel fenyegetnek. Az idézetek nem a kuruc.info, hanem magukat demokratának tartó polgártársak Facebook-oldaláról valók. Az okos a saját, a buta a más kárán tanul, a gyűlöletcsoportok – úgy látszik – semmiből sem” – írja Schiffer.

A LMP vezetője azzal korbácsolta fel az indulatokat, hogy kedden az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta a Szabadság téri német megszállási emlékmű elleni tiltakozásról, hogy az egy „túlméretezett hisztéria”, és hogy “az ellenzék jobban tenné, ha azokkal a problémákkal foglalkozna, amelyek a választási kudarchoz vezettek”. (…)

Ez a cikk nem kommentelhető:)

Bónusz, rásszistá filmek

2014. április 8., kedd

És mégis mozog… a rekeszizom; jót lehet röhögni az egyébként elviselhetetlenül rossz és hazug filmeken.

„Toleránséknak” baja van a szólásszabadsággal

2014. április 8., kedd

Az Elle női magazin interjút készített Duró Dórával, egy, a sorból nem igazán kilógó, polkorrekt anyagot. Ami érdekessé teszi, az a rá adott judeonáci hörgés; „toleránséknál” elment tőle a biztosíték (a józan ész az nem, mert az náluk eddig sem volt).

Elle-interjú Dúró Dórával – a ballibek nyomására törölték, nálunk elolvashatja” (kuruc.info)
Mi a „baj” Dórával? Leginkább ez: „Példaképe, “ideálja” lehet minden normális, tisztességes magyar nőnek.” Nem hülye, nem degenerált, nem birka, nem él a judeonácik kívánságai és elvárásai szerint, és nem vevő rájuk; nem tartozik a judeonáci falkába, se a zsákmányállataik közé, tehát ezzel csökkenti és felszámolja a judeonáci birodalmat – erről van szó, és ha nem lenne a Jobbik tagja, akkor is „baj” lenne vele.
Nagyon nincs mit csodálkozni „toleránsékon”, lévén hogy a legnagyobb hazudozókról, kettősmércésekről, rasszistákról van szó, akiknél a szabadság-pártiság azt jelenti, hogy szólásszabadságot mindenkinek, aki ugyanazon a nézeten van, mint ők, és szabad bűnözést mindenkinek, akik ők.
Zéró toleranciásként mondhatnám, hogy menjél el a te országodba, és ott hörögjél, de a helyzet az, hogy őket mindenütt utálják, és máshová kívánják, és nem ok nélkül, hanem az aljasságaik és a kártékonyságuk miatt, úgyhogy csak egy másik bolygó lenne nekik a megfelelő hely, amelyik teljesen ismeretlen, elérhetetlen és elszigetelt – és egymás között csináljanak, amit akarnak; és az összes kártevő esetén ugyanez a helyzet.

Radnóti Zoltán rabbi szervezte meg az akciót: „Aki magyarországi szélsőjobboldali pártnak reklámot csinál, azzal nem ülünk egy asztalhoz (rabbi.zsinagoga.net)
Ők is csinálták a reklámot – a negatív reklám is reklám – és becsavarodtak a saját hülyeségükbe. Egyrészt, rossz lehet, ha saját magukkal sem ülnek egy asztalhoz; másrészt viszont, rekordot döntöttek, feltalálták – vagy megtalálták magukban – az abszolút szkizofrént. Erre lehet számítani tőlük: csak semmi normális, mert az nekik nem normális.
A fene egye meg az abnormális világukat – és meg is eszi, hiszen pont arról van szó, hogy ahol ők vannak, azt a helyet eszi a fene, rágja a titkos féreg foga, amíg el nem fogy, amíg van amit-akit és aki rágjon.

Nekem van egy vágyam és célom (többek között), a judeonáciktól, és mindenféle más bűnözőktől mentes világ – mert ez jó, és persze a történelmi tanulságokat nem elfelejteni –, és előbb-utóbb meg is valósul. Jó célokat jó eszközökkel és jó módon, amiben benne van az is, hogy a legkevésbé rossz eszközökkel és módon, ahogy éppen lehet. A cél ugyan nem szentesíti az eszközt, viszont elérendő; nem lehet kitolni az elérésének idejét a végtelenbe, mert az már a soha el nem ért cél kategóriája lenne; tehát az elérendő célokhoz módot és időt is hozzá kell rendelni.

Nőideálunk Dúró Dóra!” (hvg.hu)
Ott megtudhatjuk, hogy szerintük, ha ők, a judeonácik valamit nem vásárolnak meg, akkor ott csődbe megy minden, és összedől a civilizáció.
A helyzet az, hogy a judeonácik kártevésre vannak programozva, és minden cselekedetük kártétel; ha valamit nem vásárolnak meg, akkor úgy, ha pedig valamit megvásárolnak-felvásárolnak, akkor meg úgy megy csődbe ott minden, és dől össze a civilizáció – ha nem előbb, akkor utóbb.
Most megtudhatták az Elle-nél is, hogy milyenek a demokratikus judeonácik, ha eddig esetleg még nem tudták volna.

Nőideálunk Heller Ágnes (www.kisalfold.hu), vagy Hegedűs Zsuzsa (hvg.hu)? Nem, ők a hánytatók. (Nem teszek ki róluk képet, aki le akarja hányni a monitorját, keresse meg a képüket sk.)

Ez egy epizód volt a hosszú sorban, ami a judeonácik nélkül nem lett volna… és a többi is ilyen, n+1 mennyiségi növekmény van, a lényeg marad ugyanaz; és ahogy mondani szokás, ha ismersz egyet, akkor ismered a többit is, úgyhogy belőlük ennyi is bőven elegendő.

2014-2018: most megy végképp tönkre a maradék 1/3 ország

2014. április 7., hétfő
2014-es országgyűlési választás, részarányok

2014-es országgyűlési választás, részarányok

Orbán: Nagyszerű korszak jön” (www.origo.hu)
Annak is nagyszerű korszak jön, aki megy…
Aki marad, annak a „miért?” kérdésére a fideszes válasz már csak ennyi: „csak” (444.hu).
Miért? – van az, ami? Mert a magyar(országi) politikusok aljasok, a magyar(országi) nép többsége pedig ostoba.

Lázasan keresik Orbán titkát külföldön (www.origo.hu)
Orbán Viktor minden lehetőséget megragadott, hogy kiteljesítse a hatalmát, és a választók ezt hagyták is neki.” (…)

Orbán: Győztünk!+VIDEÓ (www.magyarhirlap.hu)
Minden kétely és bizonytalanság eloszlott: győzünk – jelentette ki Orbán Viktor valamivel 23 óra után. “Olyan átütő erejű győzelmet arattunk, amelyet itt, ma este még fel sem tudunk mérni” – tette hozzá a kormányfő, aki emlékeztetett: még zajlik a számolás, de a Fidesz-KDNP európai rekordot ért el a támogatás arányát illetően.” (…)

Átverő erejű győzelem az: törvények átverve, választópolgárok átverve… a kész átverés show folytatódik.

Orbán: A kétharmadnak nincs jelentősége (index.hu)
A választók igent mondtak az új közjogi rendszerre, az új, munkaalapú gazdaságpolitikára, és az európai néppárti kormányzásra, mondta Orbán Viktor a választások másnapján tartott nemzetközi sajtótájékoztatón. A kormányfő elmondta, egyetlen szóból állt a programjuk, abból, hogy “folytatjuk”. (…)
A kormányfő szerint már az első félévben nyilvánvaló lesz, hogy széles jövő előtt áll az ország…” (…)

Akik nem-et mondtak, azok már nem is választók ezek szerint… szavazati jog nélküli rabszolgák, esetleg? De előre szaladt Ovi a tényleges programjában…
A kinyilvánított program már csak annyi, hogy folytatják. Mit is? A lopást, a kettősmércézést, és a többi aljasságot és bűnt (a miért? – kérdésre a válaszukat lásd fentebb).
A széles (valamint fényes, magas, nagy, stb.) jövő kifejezésnek egy konkrét tartalma lehet, hogy Széles Gábornak és társainak jó lesz – és persze úgy, hogy amennyit nyernek ők, annyit vesztenek a többiek; ez már eddig is így volt fidesznyikéknél, és ezt folytatják.
A „sorok között” elegendő információ van Magyarország narancsvörös jövőjéről, hogy tudható legyen, mire lehet számítani.
És akkor erről még nem is volt szó… „A végítélet választása jön, készüljön”. (index.hu)

Úgy lett-e, ahogy a nyirkai jóslatban (yotengrit.hu) le van írva?
(…)
A galambnak álcázott karvaly és a kánya,
Égig érő fára segítik a Kiskanászt.
Szívében király, álmaiban császár.
Szépen szól, rondán cselekszik.
Zsákja feneketlen.
Letaszítják – újra mászik!
A döglött sárkány kutyái új gazdát találnak!
(…)


1. oldal az összesen 1 oldalból1